Har vurdert Breivik minst syv ganger siden 2011: Dette mener hun er risikoen for vold dersom terroristen løslates på prøve

Psykiater Randi Rosenqvist (70) mener risikoen for vold fra Anders Behring Breivik i første rekke foreligger på lang sikt.

Ingen psykiater i Norge har vurdert voldsrisikoen hos 22. juli-terroristen mer inngående enn Randi Rosenqvist de siste ti årene. Neste uke vitner hun i retten når Breivik ønsker å bli løslatt på prøve. Bilde er tatt i forbindelse med et intervju i 2021.

22. juli-terroristen har sonet minstetiden i forvaring. Nå vil han løslates på prøve. Det er umulig, mener statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir. Hun mener Breivik fortsatt er altfor farlig til å slippes ut, og at han må holdes i forvaring for å verne samfunnet.

Og når hun neste uke skal overbevise retten om nettopp det, så blir konklusjonene i en ny risikovurdering av Breivik helt avgjørende.

Les hele saken med abonnement