Anders Behring Breivik må fortsette soningen i forvaring. Dommen sier «hans æresord er lite verdt».

22. juliterroristen får ikke oppfylt ønske om å bli løslatt på prøve. Det slo Telemark tingrett fast tirsdag.

Anders Behring Breivik (42) fikk ikke medhold i ønske om å bli løslatt på prøve. Her sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik.

Dommen kom klokken 16 tirsdag ettermiddag og er klar i sin konklusjon: Det blir ingen prøveløslatelse på Breivik.

«Slik retten ser det, mangler tiltalte innsikt både om seg selv og i hva han vil møte dersom han skulle prøveløslates fra fengselet», skriver dommerne blant annet.

De mener at det vil være betydelig risiko for at Breivik, ved prøveløslatelse, har få muligheter til å fungere i et normalsamfunn. I dommen sies det at det er betydelig risiko for at Breivik kan gjenta sine handlinger:

«Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil
falle tilbake til den adferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011», sier dommen.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte også i dag har evnen til å begå nye alvorlige forbrytelser som kan utsette andre for fare. Retten har etter dette kommet til at voldsrisikoen for tiltalte er kvalifisert og reell og den samme i dag som da dom på forvaring ble avsagt i august 2012.»

Anker dommen

Anders Behring Breivik har bestemt seg for å anke dommen.

Det opplyser hans forsvarer Øystein Storrvik til TV 2. Storrvik ønsker ikke å kommentere hvordan klienten hans reagerer på dommen, men sier til kanalen at de nå jobber videre med et søksmål mot staten.

De mener at soningsvilkårene strider med menneskerettighetene. Telemark tingrett skriver i dommen at soningsforholdene ikke er blitt vurdert i denne omgang.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir sier til NTB at hun er godt fornøyd med dommen fra Telemark tingrett.

– Det er en forholdsvis kort dom, men jeg mener den er velbegrunnet og med klare premisser, sier Karlsdottir, som var forberedt på at Breivik ville anke dommen.

Har sonet i ti år

22. juli 2011 drepte Anders Behring Breivik 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya. For det ble han dømt til 21 år i forvaring.

Minstetiden terroristen måtte sone, ble satt til ti år. Nå har han sonet i over ti år, og derfor ønsker Anders Behring Breivik å bli løslatt fra forvaringen på prøve.

Påtalemyndigheten mener det på ingen måte er noe som kan godtas. Statsadvokaten mener 42-åringen, som har skiftet navn til Fjotolf Hansen, fortsatt må sitte i forvaring for å verne samfunnet. De mener han er for farlig til å løslates.

I januar møttes partene i Telemark tingrett i tre dager. Den siste uken har sorenskriver Dag Bjørvik (68) og hans meddommere skrevet på dommen.

Dommerne skriver blant annet dette om Breviks opptreden i retten:

  • «Tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene for terroren.»
  • «Hans verbale forsikringer og hans æresord er lite verdt, selv om han skulle mene det idet han sier det.»
  • «Slik retten ser det, mangler tiltalte innsikt både om seg selv og i hva han vil møte dersom han skulle prøveløslates fra fengselet.»
  • «Retten er ikke i tvil om at tiltalte også i dag har evnen til å begå nye alvorlige forbrytelser som kan utsette andre for fare.»
Meddommer Henriette Thoner, terrordømte Anders Behring Breivik og sorenskriver Dag Bjørvik i rettssalen i Skien i januar.

Brukte retten som en scene

I kampen for å bli løslatt fra forvaring brukte Anders Behring Breivik dagene i rettssalen i Skien fengsel som en scene.

Han har klistret budskap om påstått folkemord på munnbindet, dressen og vesken. Han har holdt opp plakater foran fotografene og gjort nazihilsen til dommeren.

Også da han kom inn til rettens siste dag i Skien, gjorde han alt han kunne for å proklamere sine høyreekstreme ideologiske ønskedrømmer.

– Han næres av publisitet. Jeg synes det er vondt å se, sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre.

Statsadvokaten gjentok at hun mener Breivik er like farlig som i 2012, og at samfunnet fortsatt må vernes mot ham. Det samme mener de som passer på ham i fengselet hver dag, og psykiateren som har vurdert voldsrisikoen hans ni ganger på ti år.

Det er ingen anger, ingen endring i hvordan han tenker. Risikoen for vold er den samme som for ti år siden, mener de.

– Totalt urealistisk og ikke forankret i virkeligheten, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir om Breiviks forklaring i retten i Skien tidligere i januar.

Forsvarer: Ikke PR-stunt

Øystein Storrvik, Breiviks forsvarer, sa i sin prosedyre at rettssaken ikke er noe PR-stunt. Han kalte saken en sikkerhetsventil.

– Det er ingen vikarierende motiver. Det er for å gi legitimitet til en tidsubestemt straff, sa forsvareren.

Han sa til dommerne at man kan mene mye om terroristens politiske tanker.

– Men det som må vurderes, er om det utløser og indikerer fare for gjentagelse av straffbare handlinger, sa Storrvik.

Han mener Breivik får null tillit i fengselet og at Kriminalomsorgen plikter, etter loven, å legge til rette for en soning som har er mål om et liv i frihet, enten det er urealistisk eller ikke.

– Det trenger ikke bety at han skal ut noen gang, sa Storrvik, og la ned påstand om løslatelse på de vilkårene som er foreslått.