Norge

Mageleie kan være livsfarlig

Eugene Obiora (48) døde fordi politifolkene la ham i mageleie etter at de hadde klart å bryte ham ned på bakken. Norske politifolk har ikke lært at mageleie, under visse forutsetninger, kan være livsfarlig.

Mageleie er langt farligere enn norsk politi har vært klar over, mener eksperter.
  • Forf>

Politifolkenes manglende kunnskap om farene ved mageleie var en av grunnene til at Spesialenheten for politisaker henla saken mot politimennene som pågrep Obiora. Henleggelsen utløste kraftige reaksjoner fra mange hold, og avgjørelsen ble klaget inn for Riksadvokaten. En avgjørelse derfra er ventet i løpet av kort tid.Norsk-nigerianske Eugene Obiora møtte sin skjebne torsdag 7. september i fjor, da han var på Østbyen servicekontor i Trondheim kommune. Han hadde tidligere fått avslag på en søknad om sosialstøtte og hadde bedt om et møte med saksbehandlerne. Møtet startet klokken 13. Ifølge Spesialenheten opplevde saksbehandlerne at han var sint. Møtet endte med at de oppfattet situasjonen som noe truende og kontaktet serviceverten.

"Vanskelig person".

Servicevakten tok kontakt med politiet og sa at de trengte "hjelp med en vanskelig person". En hundepatrulje fra Sentrum politistasjon, bemannet med to politimenn, kjørte til stedet. Da var situasjonen rolig, men etter kort tid ba de Obiora om å forlate lokalet. Da Obiora ikke gjorde som de ba om, bestemte politimennene seg for å pågripe ham, og tok tak i armene hans. Da reagerte han, ifølge vitnene, med å gjøre motstand. Klokken var da 14.01. Politimennene har forklart til Spesialenheten at de følte at situasjonen var ute av kontroll og at de måtte pasifisere Obiora, ellers kunne de eller andre i lokalet bli utsatt for vold.

Forbudt halsgrep.

Den ene av politimennene brukte et halsgrep som Spesialenheten mener er forbudt i utgangspunktet, men tillatt som nødverge. Til slutt klarte han og kollegaen å få Obiora ned på gulvet, satte på ham håndjern, tok tak i hver sin arm og slepte/bar ham ut.Under basketaket skal Obiora ha ropt på engelsk noe slikt som "forsøker dere å drepe meg". Etter at de kom ut, ble Obiora lagt ned på trappeavsatsen, på magen med armene bak ryggen, låst fast med håndjern. Klokken var da ca. 14.04. Ifølge politifolkene skal han da fortsatt ha forsøkt å slite seg løs og de måtte bruke makt for å holde ham nede. En tredje politimann kom til og forsøkte å sette benlås på Obiora.

Besvimte.

Etter flere minutter ute på trappeavsatsen, oppfattet politifolkene at Obiora hadde besvimt og de ba om ambulanse. Klokken var da 14.12. Nærmeste ambulanse var så langt vekk at politifolkene bestemte seg for å kjøre ham til sykehuset i en politibil. De skal ha sjekket både at Obiora hadde puls og at han pustet. Ca. klokken 14.23 kom de frem til sykehuset, der man etter kort tid konstaterte at Obiora hadde hjertestans. Forsøkene på livreddende førstehjelp førte ikke frem.

Døde av surstoffmangel.

Rettsmedisinerne Ivar Skjåk Nordrum og Olav Haugen konkluderte med at dødsårsaken sannsynligvis var kvelning, ikke som følge av strangulering, men surstoffmangel. De fant blødninger i halsen og mulig bruddskade på venstre skjoldbrusk. Disse skadene skyldes sannsynligvis det omstridte halsgrepet, men det var ikke dødsårsaken. "Hendelsesforløpet taler for at avdøde, som trolig var i sterkt sinnemessig opprør, har kommet i en for åndedrettet meget kritisk situasjon ved at det først ble anlagt "halsgrep" og deretter ble lagt i mageleie iført håndjern", heter det i obduksjonsrapporten.I en tilleggsuttalelse skriver Nordrum og Haugen at forsøk med friske personer har vist at etter å ha vært fastspent i mageleie i tre minutter, sank maksimal lungekapasitet med 40 prosent. Hjertefrekvensen og blodtrykket sank med 30 prosent og hjertets slagvolum med 35 prosent.

Økt surstoffbehov.

"Leiebetinget kvelning omtales i engelsk litteratur. Felles er at det dreier seg om ekstremt utagerende personer, ofte (...) personer, som opparbeider et stort surstoffbehov p.g.a. en voldsom kjemping mot å bli holdt fast/nede, og som ved fysisk makt og/eller ved bruk av håndjern eller tvangstrøye tvinges til å ligge i mageleie over tid. Slike dødsfall er beskrevet både i forbindelse med politiarbeid, i psykiatrien og ved ambulansetransporter", skriver rettsmedisinerne. I Danmark har man hatt et dødsfall og en alvorlig hjerneskade etter at politiet brukte mageleie på arrestanter. Danske rikspolitiet sendte i april 2005 ut et rundskriv til politiet om at mageleie skal være av så kort varighet som mulig når arrestanten er overvektig, hyperaktiv og/eller påvirket.Danske polititjenestemenn lærer nå om faremomentene ved mageleie og benlås, men hittil har dette ikke vært tema ved de norske politihøyskolene. Norske politistudenter har i alle år bare lært at alle som pågripes ved hjelp av "nedleggelsesteknikk" skal ende i mageleie, har Politihøyskolen opplyst til Spesialenheten.Spesialenheten konkluderte med at politifolkene som pågrep Obiora ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om at mageleie kunne være farlig.

Les også

  1. Foreleste om rasisme

  2. Trondheimspolitiet på multietnisk seminar

  3. Politidirektøren vil ha innsyn i Obiora-saken

  4. – Ikke uavhengig gransking av Obiora-saken

  5. Obiora-saken til Riksadvokaten

  6. – Afrikanere i Norge føler seg nå utrygge

  7. Obiora-saken henlagt

Spesialenheten for politisaker henla saken mot politimennene som pågrep Obiora. Henleggelsen utløste kraftige reaksjoner i mange miljøer.