Legene kunne kjenne at pasientene hadde svulst. Likevel ble de ikke operert, og kreften spredte seg.

Den klare forutsetningen var at svulsten i endetarmen skulle være borte. Likevel ble mange av pasientene tatt med i kreftstudien på Haukeland. Dermed ble flere ikke operert tidsnok, og kreften spredte seg.

Haukeland sykehus ønsker ikke å svare på om pasientene nå har fått beskjed om hva som har skjedd med hver enkelt som var inkludert i kreftstudien.

Aftenposten har tidligere skrevet om kreftstudien Norwait. Ti pasienter med endetarmskreft som deltok i studien på Haukeland, fikk spredning av kreften. Noen kan ha blitt sykere underveis fordi de feilaktig ble inkludert i forskningsprosjektet.

Haukeland har beklaget sterkt det som skjedde. Studien ble stoppet for ett år siden.

Men det var først i oktober i år at dette ble kjent. Aftenposten skrev om saken etter at den ble omtalt i et innlegg i kirurgen.no.

Sykehuset hadde da heller ikke varslet Helsetilsynet.

Aftenposten har fått tilgang på skjemaene fra gjennomgangen på Haukeland. De viser hva som skjedde med hver enkelt av de 31 pasientene.

Les hele saken med abonnement