Slutt på fritt behandlingsvalg fra 2023. Jubel i SV, skuffelse i Høyre.

Regjeringen vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023. Det varslet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i sin første sykehustale.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom med nyheten om fritt behandlingsvalg i en tale til landets sykehusledere.
  • Solveig Ruud

Fritt behandlingsvalg har vært Høyres baby. Frp har støttet helhjertet opp om ordningen, som gradvis ble innført fra 2015.

Men ordningen har fra første stund splittet de politiske partiene. Venstre og ikke minst KrF sluttet seg nølende til ordningen, mens alle de rødgrønne partiene har vært skeptiske til den.

Budskapet om at regjeringen vil fjerne ordningen fra neste år, skaper derfor glede i SV og det motsatte i Høyre og Frp.

Hva går ordningen ut på?

Kort fortalt betyr fritt behandlingsvalg at man selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten – f.eks. mellom sykehus. Man må først ha fått en rett til å bli utredet eller få behandling. Da kan man velge mellom et:

  • offentlig sykehus/tilbud
  • et privat sykehus/tilbud som har avtale med et offentlig sykehus
  • et privat sykehus/tilbud godkjent av Helfo.

Ifølge de borgerlige partiene fører ordningen til både økt valgfrihet og økt kapasitet.

Skeptikerne mener ordningen bidrar til å bygge opp flere private aktører i helsevesenet uten at den i særlig grad har påvirket ventetidene ved de offentlige sykehusene.

Ifølge Helfo er det i dag mellom 90–100 godkjente private virksomheter i ordningen.

Skuffelse i Høyre og Frp

– Å fjerne fritt behandlingsvalg er en historisk svekkelse av pasienters rettigheter.

Det sier Høyres helsepolitiske talskvinne Tone Wilhelmsen Trøen. Hun mener ordningen har bidratt til mangfold og valgfrihet og påpeker at det spesielt er viktig for pasienter som sliter med rus og psykiske lidelser.

– Vår bekymring er at vi nå får en mer todelt helsetjeneste, hvor kun de med stor lommebok fortsatt kan velge hvor de vil ha behandling, fordi staten ikke lenger skal ta regningen, sier hun.

Frps Bård Hoksrud mener Kjerkol er mer opptatt av partipolitikk enn helsen til folk «når hun slenger døren i trynet på fritt behandlingsvalg og private aktører».

– Det er milevis med kø i helsevesenet, og en rekke private aktører står klar til å avlaste. Men Kjerkol er såpass styrt av ideologi at hun heller vil la syke folk lide i kø enn at private skal brukes. Det er uverdig, sier Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson.

Jubel i SV

SVs helsepolitiske talsperson, Marian Hussein, mener det er på tide å skrote ordningen. Hun omtaler den som «et eksperiment designet for private helseprofitører og ressurssterke brukere».

– De som betalte prisen for eksperimentet, var det offentlige og alle som har behov for helsetjenester, sier hun.

SV-politikeren mener økt bruk av kommersielle aktører fører til både økt økonomisk og geografisk ulikhet i helsetilbudet.

Ikke noe mål å øke antall private aktører

Det har lenge vært kjent at Ap-Sp-regjeringen ville avvikle ordningen. Og i sin første sykehustale – en tale til ledere for landets sykehus – opplyste altså Kjerkol at det vil skje fra neste år. Hun mener ordningen med å bruke private aktører gjennom fritt sykehusvalg bidrar til å stykke opp tjenestene.

Hun understreket at det ikke er noe selvstendig mål å øke antallet private aktører. Hun understreket at sittende regjering vil jobbe for det hun kalte «vår felles helsetjeneste».

Hun sa regjeringen absolutt er åpen for samarbeid med gode partnere, men at det må skje på premissene til våre felles helsetjenester.

Kjerkol understreket at pasienter fortsatt vil ha en rett til å velge mellom ulike offentlige sykehustilbud. Denne retten gjelder også behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene.

Evaluering: I liten grad påvirket ventetider

Mens Bent Høie fortsatt styrte Helse- og omsorgsdepartementet, ble det lagt frem en evaluering av ordningen. Den viste blant annet at:

• Fritt behandlingsvalg i liten grad har bidratt til å realisere målene om reduserte ventetider og mer effektive sykehus. En forklaring er at bruken av ordningen har vært relativt begrenset.

• Fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter. Dette gjelder valg av behandlingssted, og ved at private aktører tilbyr alternative tilnærminger og behandlingsmetoder.