Dette er lov i sommer

Det er sommer og høysesong for ferdsel i skog og mark. Hva bør du tenke på når du er på tur i Sommer-Norge?

Les også:


Du finner verdens fineste svaberg, men mellom deg og idyllen står det et gjerde. Har du lov til å trå over og legge deg ned?

Sol og strand

— Utgangspunktet er at det er fri ferdselsrett for allmennheten i strandsonen langs sjøen, sier Grethe Larsen, advokat i Advokatforum.

Hun har kommet med en liste over hva slags ferdsel som er lov i Norge gjennom Advokatenhjelperdeg.no, et nettsted fra Advokatforeningen.

— Så lenge det defineres som utmark er det fri ferdsel. Men det er viktig å ta hensyn i begge retninger, påpeker Larsen.

Dersom grunneieren har satt opp et gjerde kun for å stenge allmennheten ute vil dette være rettstridig. Er du i tvil om gjerdets lovlighet, kan du henvende deg til kommunen. At grunneier finner det irriterende at noen bader i området, er ikke tilstrekkelig til å forby bading.

Vær en god sommernabo - på hytta.

Allemannsretten

Utviklingen går i retning av stadig sterkere vern av allemannsretten, spesielt i strandsonen.

— De vanligste rettighetene er ferdselsretten og retten til bading, solbading, rasting, telting og bærplukking, sier Larsen.

Loven skiller mellom utmark og innmark. Det er i utmarken allemannsretten påvirkes. Innmark er gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsfelt.

— Utgangspunktet er fri ferdselsrett i utmark så lenge du tar hensyn til grunneiers interesser samt til miljøet, sier Larsen.

Stopp ferietyven.

Telt og båt

Det er viktig å bruke hodet når man skal på telttur. Reglene er klare. Du kan slå opp teltet ditt over alt i utmark, så lenge du befinner deg minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte. Telting er tillatt inntil to døgn hvis du befinner deg i et område nær bebyggelse. På høyfjellet og andre grisgrendte områder kan du telte så lenge du vil. Dersom du reiser med båt er det andre regler.

— I prinsippet kan du ankre opp overalt. Den private eiendomsretten strekker seg ut til brådypet. Du kan ankre opp midlertidig innenfor og nærmere land, men da må du ta ekstra hensyn til grunneieren. Båten skal ikke være til unødig sjensanse i forhold til grunneieren, sier Larsen.

På bærtur

Bær som står i nærheten av et hus er fritt vilt, forutsatt at busken står utenfor gårdsplass og hage. Advokat Larsen kan fortelle at du ikke kan gå over et jorde om sommeren, fordi det er definert som innmark. I sommerhalvåret kan du eventuelt gå langs kanten av jordet eller på opptrådte stier.

Ting å gjøre når det regner.

Du skal få lov til å sole deg langs Norges langstrakte kyst, men ta hensyn til eventuelle grunneiere.