Sykehus tar i bruk nedlagt kantine og bruker dobbeltrom for å få plass til RS-syke barn

Utbruddet av RS-virus i Norge er i fremdeles i sterk vekst. På Ullevål må foreldre sove på madrass på gulvet slik at det skal bli plass til alle pasientene.

Kantinen på barnemottaket for infeksjon på Oslo universitetssykehus, Ullevål er omgjort til mottak for barn med RS-virusinfeksjon.

Nå er det dobbelt så mange barn innlagt med RS-virus som normalt på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er tolv sengeplasser på infeksjonsposten på barneavdelingen, men torsdag var det 31 pasienter innlagt. Det kommer to-tre nye inn hver dag.

– Det er vanskelig å si hvordan det utvikler seg, men vi håper at vi når toppen denne uken, sier seksjonsleder Kristian Kolstad Kjærnes ved barnemottaket for infeksjon til NTB.

Siden det nå er flere pasienter enn det er sengeplasser, har sykehuset sett seg nødt til å ta i bruk dobbeltrom. Da er det ikke nok plass til seng til foreldrene, så de må sove på madrass på gulvet.

Sykehuset har satt inn ekstra vakter og har flyttet personell fra andre avdelinger og klinikker for å få nok folk. Dessuten er en nedlagt kantine gjort om til mottaksrom for pasienter.

– Det er ekstraordinært. Vi er kreative og fleksible, sier Kjærnes.

Vanskelig vurdering

Ti måneder gamle Alfred Hol Linnsund er blant de mange barna som er blitt syke i høst.

Etter et par dager med feber og mye snørr, ble tilstanden forverret i begynnelsen av uken.

10 måneder gamle Alfred Hol Linnsund får behandling for RS-virusinfeksjon på barnemottaket for infeksjon på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han er en av 31 barn som er innlagt på avdelingen som normalt er beregnet på 12.

Alfred brukte stadig mer krefter på å få puste, og mamma Janne Bjørken Hol slet med å få i ham mat. Etter å ha blitt sjekket på legevakten, ble det klart at Alfred måtte legges inn på sykehus.

– Her fikk han oksygen og saltvann, som hjelper mot opphopning av slim, pluss sonde med næring. Det har hjulpet ham så han får sove og hvile, sier Bjørken Hol.

Les også

FHI: Sterk økning i RS-tilfeller fører til pressede barneavdelinger

Noe av det vanskeligste for foreldrene var å vurdere når det var nødvendig å kontakte lege. De forsøkte ulike ting, som å la Alfred puste inn vanndamp i dusjen for å lindre plagene, men de oppsøkte legevakten da det den anstrengte pusten vedvarte. Pappa Morten Dahl Linnsund forteller at det var mange pasienter og lang ventetid.

– Det opplevdes som en flaskehals. Det kom stadig inn nye pasienter som skulle prioriteres i køen, sier han.

Øker over hele landet

Respiratorisk syncytial-virus (RS-virus) er et virus som fører til luftveisinfeksjon hos barn og voksne. Ifølge FHI arter en RS-virusinfeksjon seg som en forkjølelse hos de fleste barn og voksne. Noen kan få mer alvorlig infeksjon nedover i luftveiene, og hos de minste barna, særlig de under ett år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i de nedre luftveiene som kan føre til pustevansker og behov for innleggelse på sykehus.

Foreldre må ligge på madrasser på gulvet for å være sammen med sine syke RS-syke barn, og de må dele rom med flere familier på barnemottaket for infeksjon på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Folkehelseinstituttet følger med på utviklingen. Det er en økning i andel positive prøver i alle fylker.

– Antall positive prøver er økende, og sykehusene rapporterer om økende antall innleggelser, heter det i ukerapporten torsdag.

I forrige uke ble 8.625 prøver analysert for RS-virus. 2.300 av prøvene, eller 27 prosent, var positive. Uken før var andelen positive prøver 17 prosent.

Det er blant barn i alderen 0–4 år det var størst andel positive analyser for RS-virus. Her var andelen 65 prosent forrige uke, mot 48 prosent uken før.

– Håndterbart

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere sagt at det kan bli en stor utfordring for sykehusene om store virusbølger slår til samtidig.

Per Kristian Knudsen, overlege i infeksjonssykdommer hos barn ved barneavdelingen på Ullevål, sier sykehuset er vant til topper i utbredelsen av RS-viruset på vinteren.

Per Kristian Knudsen, overlege og spesialist i infeksjonssykdommer hos barn på barnemottaket for infeksjon på Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier situasjonen er krevende, men håndterbar.

Årets utbrudd er mye mer omfattende enn tidligere år, og det følges opp i henhold til beredskapsplaner. Situasjonen er krevende, men håndterbar, oppsummerer han.

Kombinasjonen av korona og RS-virus har ikke har fått store følger for barneavdelingen, ifølge Knudsen.

– Covid gir lite belastning på barneavdelingen fordi det er få barn som blir veldig syke. Vi hadde færre barn innlagt enn vanlig i fjor fordi mye færre barn fikk infeksjoner under covid-pandemien, sier han.

RS-viruset er svært utbredt, og nesten alle barn vil få en RS-infeksjon i løpet av de første leveårene. 2–3 prosent vil trenge sykehusinnleggelse i første leveår. Av disse vil de fleste få behandling på vanlig sengepost, mens noen må videre til barneintensiv.