Norge

Internett mangedobles

Og du har skylden.

Internett fylles stadig opp med ny informasjon. FRa 2006 til 2010 ventes informasjonen å seksdobles.FOTO: <a href="http://www.flickr.com/photos/termi/">TIM GRANT</a>/ CREATIVE COMMONS
  • Lucas H. Weldeghebriel

Les også:

Les også

  1. Super-PC uten supernett

  2. Verdens beste blogger

  3. DVD-Jon blant de mektigste på nettet

  4. BBC+ YouTube= sant


Trodde du Internett var stort i dag, er det bare å vente et par år, så får du virkelig se hva "stort" betyr.

I 2006 lå det 161 exabytes med informasjon på nettet. Det tilsvarer 161 milliarder gigabytes, eller sagt på en litt mer forståelig måte: Tre millioner ganger så mye informasjon som det finnes i alle bøker noen gang skrevet.

Dette kommer frem i rapporten " The Expanding Digital Universe", utarbeidet av analyseselskapet IDC.

70 prosent lagd av deg og meg

Frem til 2010 ventes tallet å øke med seks ganger, slik at den totale mengden vil ligge på 988 exabytes!

Rapporten peker også på at innen 2010 vil 70 prosent av all informasjon på nettet være lagt ut av individer.

YouTube er i dag det fremste eksempelet på at individer utvider informasjonen på nettet. Videodelingstjenesten står for over 100 millioner videonedlastinger hver dag.

Hovedårsakene til den enorme veksten i årene som kommer er overgangen fra film til digitale bilder, fra analog til digital stemmeoverføring og fra analog til digital TV.

Det vil si at vi i større grad bruker digitale apparater, som også gjør det enklere å legge ut informasjon på nettet.

En annen årsak er at harddisker (lagring) blir billigere. Det du betalte for en 30 gigabytes harddisk i 2000, er det samme som du betaler for en 500 gigabytes harddisk i dag.

Vanskeligere å finne relevant informasjon

— Det er en enorm vekst i elektronisk lagring. Det er helt skremmende, men vi er ikke så overrasket, sier Arne Aashildrød til Forbruker.no. Han er ansvarlig for forretningsutvikling i EMC Norge, som utvikler og leverer teknologi for informasjonshåndtering.

Hans selskap har analysert en del norske bedrifter, og blant annet sjekket hva slags informasjon som ligger på ulike servere.

— Det vi ser, er at det tas vare på veldig mye rart. Det er mange kopier i omløp. Det er utrolig mye som lagres som legger beslag på dyre løsninger, sier Aashildrød.

Et annet problem med mye informasjon er at det blir vanskeligere å finne frem til relevant informasjon.

— Jo mer som er der, desto vanskeligere er det å finne frem til ting.

— Bare snakk med søkemotorselskapet Fast om hvilke utfordringer de står overfor i dag. Men de kan se lyst på fremtiden, for behovet vil være mye større for dem i fremtiden, sier Aashildrød.

Nesten alt er ustrukturert data

Over 95 prosent av det digitale universet er "ustrukturert data". Det vil si at innholdet ikke kan bli klassifisert etter dets beliggenhet i et arkiv, navn, adresse eller dato. Digitale bilder, lydfiler og MP3-låter vil typisk utgjør de ustrukturerte dataene.

Han påpeker at det samtidig er viktig å ha en aktiv holdning til det å ta vare på informasjonen sin når stadig mer informasjon er elektronisk.

— Hvis harddisken på hjemmePC-en ryker, og det er der du har alle bilder av familien gjennom 10 år, er det litt trist.

— Hvordan skal man behandle informasjonen på harddisken?

— Det er viktig å være oppmerksom på hvor sårbar du er, men det er også viktig å rydde unna søppel. Vær kritisk i forhold til hva du vil ta vare på, men beskytt det du vil ta vare på. Ha blant annet sikkerhetskopier et helt annet sted enn hjemme, sier Aashildrød.