Enslige barn på 10 år søker asyl

10 år gamle enslige barn tar seg nordover langs flyktningruten og søker asyl i Norge.

Trygt:: 12 år gamle Adnan (i midten) har kommet fra Afghanistan På Hvalstad transittmottak i Asker har han funnet trygghet og nye venner. -Men jeg er nok den yngste, sier han.
Massivt: Hvalstad transittmottak for enslige, mindreårige asylsøkere i Asker har utnyttet kapasiteten til fulle. Bufetat tror det komme så mange som 500 asylsøkere under 15 år innen utgangen av året.

Aldri før har det kommet så mange enslige, mindreårige asylsøkere til Norge som i år, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Svært mange av dem er så unge at de må tas vare på av barnevernet.

  • Bare i august kom 71 enslige barn under 15 år for å søke asyl.
  • Fra januar til august kom det 118 enslige mellom 10 og 13 år.
    Barn under 15 år overføres til barnevernet, og er ansvaret til Barne-, ungdoms— og familieetaten (Bufetat). De anslår at det kan komme så mange som 500 barn under 15 år innen utgangen av året. Rundt 90 prosent av disse får opphold og skal bosettes i kommunene.
Les også

Slik ser verden på syriske flyktninger

Skaffer fosterhjem

— Vi har aldri opplevd å ha så mange enslige, mindreårige asylsøkere som nå. Det er en ny situasjon, og gir utfordringer med kapasitet i omsorgssentre hvor barn under 15 år skal plasseres, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat.

Økningen innebærer et betydelig bosettingsbehov.

— Vi har en situasjon som verken kommuner eller bosettingsmyndighetene har dimensjonert for. Vi jobber på spreng for å få til vedtak i kommunene, sier hun.

— Den yngste gruppen krever særskilte tiltak. Vi ønsker primært fosterhjem for de yngste, og jobber kontinuerlig med å rekruttere disse, sier Pelin Berg.

Bufetat vil ha behov for å bosette rundt 400 barn under 15 år i år. Hittil har de funnet en løsning for 93 barn, og regner med å klare 50 til, basert på tilsagn fra de kommunene som så langt har sagt ja. Det betyr at rundt 250 barn ikke får det bosettingstilbudet de skal ha i år.

Les også

Stordalen betaler for 5000 flyktinger

Reiste med onkelen

På Hvalstad asylmottak i Asker møter vi Adnan på 12 år. Han har reist fra Afghanistan med sin onkel.

— Onkelen min sier at jeg ikke skal være redd eller bekymre meg. Han er 15 og passer på meg. Jeg holder meg til han. Vi har reist med bil, båt og buss. Onkelen min sier at Norge er et flott land som ikke har krig.

Flesteparten av barna som kommer er mellom 15 og 18 år. Over halvparten av disse har sagt at reisen var organisert. UDI mener det "nærliggende å anta" at de yngste barna må ha hatt hjelp av smuglere på veien.

Politiets Utledningsenhet (PU) ønsker nå å delta i Europols arbeid for å avdekke smuglernettverk som bringer barn til Norge, skriver UDI.

Det fremgår av et svar UDI har sendt Justisdepartementet, etter at departementet ba om en oversikt over mulige tiltak for å begrense ankomsten av enslige, mindreårige asylsøkere.

Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?

Les også

Fire årsaker til at Europa opplever en kraftig økning i antallet migranter og flyktninger

Avvist av Erna Solberg

Bestillingen fikk i helgen statsminister Erna Solberg til å slå fast at det ikke er aktuelt med en innstramming overfor enslige asylbarn nå. SV-leder Audun Lysbakken kalte bestillingen "smålig, selv til justisminister Anders Anundsen å være".

Lysbakken har, gjennom et skriftlig spørsmål, bedt justisministeren bekrefte at "det ikke er aktuelt for regjeringen å gjennomføre innstramminger" overfor enslige mindreårige asylsøkere. Han vil også vite UDI har svart.

Spørsmålet er om han som stortingsrepresentant får vite mer enn mediene. For UDI har bare gitt begrenset innsyn i sitt svar. Det betyr at store deler av brevet er sladdet, men enkelte premisser og konklusjoner er gjort offentlig tilgjengelig.

Avviser innstramming

UDI-direktør Frode Forfang har signert svaret. I sin oppsummering skriver han:

«Det er etter UDIs vurdering lite rom for å stramme inn asylpraksis for enslige, mindreårige asylsøkere.»

UDI mener det ikke er mulig å sende enslige, mindreårige til det landet de først kom til i Schengen-området (Dublin-forordningen). UDI "finner heller ikke noe særskilt handlingsrom når det gjelder å begrense adgangen til familiegjenforening», eller å bruke tilbakekalling av oppholdstillatelse hvis en enslig, mindreårig søker familiegjenforening. Det skyldes at Norge allerede har en svært streng praksis.