Norge

Norske storbedrifter oppfordrer ansatte til å varsle om trakassering etter #metoo

Kampanjen og de sterke fortellingene om seksuell trakassering har fått norske bedrifter til å gå nye runder med ansatte og ledere.

Konsernsjef Sigve Brekke skrev i et nyhetsbrev til sine ansatte i forrige uke at det dessverre grunn til å tro at seksuell trakassering også forekommer i Telenor.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

«Hvis du har opplevd eller vært vitne til misbruk eller oppførsel som på andre måter er uakseptabel, oppfordrer jeg deg til å rapportere dette».

Det skrev konsernsjef Sigve Brekke i et nyhetsbrev til Telenors ansatte den 20. november.

Han skrev dessuten at det dessverre ikke er grunn til å tvile på at seksuell trakassering også kan forekomme i Telenor.

Ekstra runder med de etiske retningslinjene

DNB, Telenor og Statoil er blant de store, norske selskapene som har tatt ekstra runder blant ledere og ansatte i kjølvannet av avsløringene om seksuell trakassering i arbeidslivet.

I tillegg har Telenor skrevet under på IT-bransjens opprop #systemdown.

– Vi har hatt saker som omhandler seksuell trakassering i Telenor Norge, men det har ikke kommet frem noen nye saker som vi vet om i etterkant av #Metoo kampanjen, sier kommunikasjonssjef i Telenor, Kristine Meek.

  • Les historiene fra oppropet #stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Har hatt hendelser, vil ikke si hvor mange

Meek ønsker ikke å opplyse om hvor mange saker det har vært snakk om i Telenor. Men hun sier at ingen av tilfellene de siste årene har vært av en slik karakter at Telenor har valgt å politianmelde.

– Men dersom en slik sak skulle oppstå, vil vi oppfordre medarbeideren til å anmelde forholdet og vi vil bistå i en slik prosess, sier Meek.

Hun sier alle ansatte må skrive under på etiske retningslinjer.

DNB har hatt etablerte retningslinjer før kampanjen startet, men har benyttet anledningen til å oppfordre alle som har opplevd trakassering internt i bedriften, om å melde fra om det.

Ansatte er også gjennom interne kommunikasjonskanaler blitt minnet om hvilke regler som gjelder på arbeidsplassen.

– Vi ser at vi nå har en god anledning til å trykke på litt ekstra når disse retningslinjene skal implementeres, sier HR-sjef i DNB Solveig Elisabeth Hellebust til Aftenposten.

Flere historier i internt forum

Kampanjen har skapt intern debatt i storbankens internkommunikasjon på Facebook@work.

– I dette forumet har det vært mye aktivitet. Noen har lagt inn innlegg om ting de har opplevd gjennom yrkeslivet, men det har ikke vært knyttet til DNB, sier Hellebust, som ikke kjenner til at det er blitt rapportert nye episoder med seksuell trakassering etter #metoo-kampanjen.

– Hva vet dere fra tidligere om omfang av seksuell trakassering i DNB?

– Vi finner det ikke naturlig å kommentere på enkeltsaker. Det er snakk om et lite omfang.

– Har det vært tilfeller som er blitt politianmeldt de siste årene?

– Jeg ser det ikke naturlig å kommentere enkeltsaker.

Advokat: Flere bedrifter tar grep nå

– Kampanjen har definitivt bidratt til økt bevissthet om seksuell trakassering på norske arbeidsplasser, og økt vilje til å gjøre noe med det, sier arbeidsrettsadvokat Christel Søreide i Wiersholm.

Hun sier de har fått mer å gjøre de siste ukene og peker på at flere nå er opptatt av at det er ledelsens ansvar å motvirke trakassering.

– Samtidig er de fleste arbeidsgivere også opptatt av den plikten de har til å håndtere denne type beskyldninger ryddig overfor den som beskyldes for å ha trakassert, sier Søreide.

Ansatte har måttet gå i Statoil

Kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier de har bedt ledere ta opp problematikken med sine ansatte. Selskapet har også oppfordret alle som har sett noe eller selv bli trakassert, om å varsle enten gjennom tillitsvalgte, sjefer eller selskapets varslerportal.

– Vi er et stort selskap og er ikke uberørt av dette. Vi har hatt en håndfull saker, men ikke mange. Det er ikke noe som tyder på at dette er et utbredt problem hos oss, men vi er ydmyke for at det kan være saker som ikke er rapportert, sier Bård Glad Pedersen.

Han sier det har vært tilfeller der folk har mistet jobben, og der ansatte har fått advarsler.

– Jeg kjenner ikke til at det har vært trakasseringssaker med politiet involvert, men i slike spørsmål vil vi ha en tett dialog med den som melder fra om eller er offer for hendelser, sier Pedersen til Aftenposten.

Les mer om

  1. Telenor
  2. DNB
  3. Sigve Brekke