Norge

Høgskole tilbyr lærerutdanning - selv om du har 2 i matematikk

Vil du bli lærer, men har for dårlig karakter i matematikk? Høgskolen i Nesna har funnet en metode for å omgå opptakskravet.

Høgskolen i Nesna i Nordland.
  • Pål V. Hagesæther

— Vi får ikke flere dyktige lærere på denne måten, tordner lederen i Norsk Lektorlag.

Kravet om en treer eller bedre i matte ble innført høsten 2005, for å skjerpe norske læreres kompetanse. Du må også ha en treer i norsk, og totalt 35 skolepoeng.

Les også

«Hos oss blir du ikke borte i mengden»

Men tar du et fag på høyskolenivå, erstatter det karakteren fra videregående. Det er den bestemmelsen Høgskolen i Nesna i Nordland utnytter i sitt nye tilbud. Deres nye forkurs i matte, som går over tre uker i juli og august, gir deg ti studiepoeng på høyskolenivå. Består du eksamen, har du dekket opptakskravet i matte.

Les også

«Hos oss blir du ikke borte i mengden»

Kurset er ifølge høyskolen på cirka 75 timer undervisning, pluss fem timers avslutningseksamen. Til sammenligning er det obligatoriske kurset i matte på studiespesialisering på 224 klokketimer.

Omgåelse av reglene

Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag, reagerer sterkt på det nye tilbudet. Hun mener det er en omgåelse av reglene.

— Hvorfor lager de et høyskolestudium på ti studiepoeng som skal erstatte hele læreplanen i videregående skole? Det finnes allerede gode muligheter for å gå opp til eksamen som privatist for dem som har for dårlig karakter, sier hun.

Paulsen spør om dette er lovlig, og har sendt e-post til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen om saken.

— Det har vært diskutert om de ulike lærerutdanningene i Norge holder samme kvalitet. Nå mener jeg Nesna bekrefter at det er grunn til skepsis.

Forsvarer tilbudet

Høgskolen i Nesna er Norges nest minste, og har i flere år slitt med rekrutteringen. Instituttleder Hanne Davidsen forsvarer det nye tilbudet, som hun kaller et vanlig matematikkurs på høyskolenivå.

Les også

Tviler på politikernes mot

— Nivået er høyere enn videregående. Dette er også tenkt som et tilbud for dem som har god nok karakter, men som trenger å friske opp gamle kunnskaper, sier hun.Davidsen legger til at de har sett at det er behov for et slikt kurs, fordi det er en god del studenter som ønsker å bli lærere, men som ikke oppfyller karakterkravene.

— Naturligvis kan de ta opp faget som privatist. Men det er ikke noe i veien for at de alternativt kan fylle på kompetansen med matte på høyskolenivå. Her lærer de mer enn på lærerutdanningen. Dette er et nytt tilbud, som vi vil evaluere når det er ferdig, sier hun.

Ikke overbevist

Paulsen i lektorlaget er ikke overbevist av Davidsens uttalelser.

— Jeg håper de kan legge frem både pensum og eksamensoppgavene for Norsk matematikkråd, slik at de kan vurdere det faglige nivået. Det er positivt at det finnes ulike tilbud for dem som vil bli lærere. Men det er ikke positivt hvis man lager ordninger for å rekruttere flest mulig, i stedet for å satse på gode søkere.

Leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen