Norge

Statoil bygger ut gigantfeltet Johan Castberg til halv pris

Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv om oljeprisen skulle synke helt til 35 dollar fatet, ifølge Statoil.

Opprinnelig hadde Statoil tenkt å bruke en oljeplattform på Johan Castberg-feltet, men endte opp med et flytende produksjonsskip. Det bidro til at feltet kan bygges ut til halv pris.
  • og NTB
  • Stine Barstad
    Journalist

– Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Senere i dag mottar han fra Statoil og lisenspartnerne Eni og Petoro planen for utbygging og drift av oljefeltet.

Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner. Mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter forventes å kunne utvinnes. Det gjør Castberg til det største olje- og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygd i år.

  • Oljebransjen tar selvkritikk for kostnads-galopp: – Vi trenger ikke 50 forskjellige nyanser av undervanns-gult

Utfordringer

Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger.

Men hun legger ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis.

– Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og var kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen, sier hun.

Ifølge Øvrum vil feltet nå være lønnsomt selv med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet. Tirsdag var prisen på et fat Nordsjølje 62 dollar.

– Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier Søviknes.

Base i Hammerfest

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Feltet vil produsere i over 30 år. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge, ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.

Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk. I underkant av 1.800 av disse vil komme i Nord-Norge.

De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.

Milliardkontrakter til Aker Solutions

Samme dag som Statoil leverer utbyggingsplanen, melder selskapet også at det har tildelt Aker Solutions kontrakter for utbygging av feltet på tilsammen fire milliarder kroner.

Oljeserviceselskapet, som har vært involvert i Castberg-planleggingen fra begynnelsen, skal levere produksjonssystemet på havbunnen på Johan Castberg-feltet samt designe toppsiden av den flytende produksjonsenheten (FPSO).

Denne produksjonsenheten kommer til å bli den største som noen gang er laget i Offshore-Norge.

Selv om utbyggingsprosjektet først skal fremlegges for godkjenning av Stortinget til våren 2018, melder Aker Solutions at selskapet begynner arbeidet på leveransen allerede denne måneden.

Avdelinger i både Norge, Storbritannia, India, Malyasia og Brasil vil delta i arbeidet, og de første leveransene skal etter planen skje i løpet av andre kvartal 2019, mens sluttleveransene skal gjøres innen første halvdel av 2023.

– Vår tidlige involvering og tette samarbeid med Statoil har hjulpet til med å halvere utviklingskostnadene, og gjort det mulig å få dette strategisk viktige prosjektet i havn, sier administrerende direktør i Aker Solutions, Luis Araujo, i en pressemelding fra selskapet.

Les mer om

  1. Johan Castberg
  2. Oljebransjen