Dette er en gladsak: Hundrevis av nye tigere

Det så beksvart ut. Men noe har skjedd. Verdens tigerbestand har økt med 700.

olesklodetiger3.jpg

De siste syv årene har bestanden økt med 700. Antallet har økt mest i India, Russland, Nepal og Bhutan.

I grenseområdene mellom Russland og Kina finnes en solid bestand ville tigere. Kinesiske myndigheter mener Kina har anslagsvis 20 individer igjen, mens Russland har drøyt 430.

Suksessen skyldes mange tiltak: Nasjonale myndigheter har vernet større områder, det slås hardere ned på ulovlig jakt og mye er gjort for å redusere konflikten mellom mennesker og tiger.

Småbønder og vedsankere i Bangladesh har for eksempel fått støtte til å legge om levemåte og drift. Resultat: Færre blir drept og spist av tiger, færre tigere blir jaget og drept av mennesker. Flere tigere og lykkeligere bønder.

(Ideer og inspirasjon å hente for å unngå konflikt i norsk ulveforvaltning, tro?)

Alarmen kimet i 2009

Vill tiger i Ranthambhore i India. Kanskje finnes så mange som 2490 tigere i landet. 1686 er fotografert av viltkameraer i verdens mest omfattende kartlegging.

I 1920 vandret anslagsvis 100.000 tigere rundt i Asia.

I 1970 var bestanden redusert til et sted mellom fire og fem tusen. Hovedsakelig på grunn av jakt.

I tiårene etter økte bestanden noe. På slutten av 1990-tallet ble den anslått til mellom fem og syv tusen.

Nå var ikke lenger jakt eneste årsak. Tap av leveområder som følge av befolkningsvekst og hugst var dramatisk.

I 2009 kimet alarmklokkene for alvor. Ikke bare forsvant underarter fra land etter land i Asia, men tigeren var i fare som vill dyreart.

Verdens Naturvernunion (IUCN) slo fast at bare 3200 tigere var igjen i det fri. Og tallet falt nærmest måned for måned. Det var kun et tidsspørsmål før det stripete rovdyret ville være utryddet.

Putin inviterte tigervenner

Russland med Vladimir Putin i spissensom inviterte til tiger-toppmøte i St. Petersburg i november 2010.

Tiger-land og andre land ble enige om et krafttak og satte som mål at bestanden skulle dobles til minst 6000 innen 2022. Kampanjen «Tx2» ble igangsatt. Verdensbanken bevilget flere millioner dollar og et utall tiltak gjennomført. For eksempel fikk landsbyer i Bangladesh mangroveskog, som før levde i konflikt med tigeren, penger til honningproduksjon nær husene for å unngå kontakt. I Kambodsja, hvor det ikke er observert tiger på ti år, er det etablert flere reservater hvor rovdyret skal reintroduseres.

Russlands president Vladimir Putin er med på tigermerking i Sibir. I ettertid er han anklaget for at merkingen var av en tiger i fangenskap, men han har uansett tatt grep for å redde Russlands største kattedyr.

«Dette gir stort håp»

Denne uken er det nytt tigertoppmøte. Denne gang i New Delhi, hvor Indias statsminister er vert og skal gjøre opp status.

I dag offentliggjør WWF og Global Tiger Forum (GTF) rapporten som viser at det nå lever 3890 ville voksne tigere i verden.

– For første gang, etter flere tiår med konstant nedgang, blir det nå flere tigere. Dette gir stort håp, og viser at vi kan klare å redde arter og deres leveområder når regjeringer, lokale myndigheter og naturvernere jobber sammen, skriver WWF-sjef Marco Lambertini.

Vanskeligst å snu

Kampen for å redde tigeren foregår på alle plan i det asiatiske samfunnet. Her fra forberedelsene til en demonstrasjon i Jakatrta i Indonesia i 2013. Hvis ikke noe drastisk gjøres vil den unike Sumatra-tigeren bli utryddet.

Rovdyransvarlig i WWF Norge, Sverre Lundemo, mener økningen er betydelig.

– Tigeren er ikke reddet, men dette viser at det nytter å kjempe mot. Noen land kan notere større bestander, i andre land jobbes det for å reintrodusere den. Når arter skal reddes er det vanskeligste å snu en negativ utvikling. Det har vi nå klart med tigeren. Det viser at naturvern nytter, sier han.

WWFs Michael Baltzer leder «Tx2»-prosjektet. Han sier det trengs en sterk handlingsplan for å lykkes med en dobling innen 2022.

– Nedgangen er stasen, men det finnes fortsatt ingen helt sikre steder for tigeren. Spesielt i Sørøst-Asia er det overhengende fare for at tigeren utryddes hvis ikke myndighetene handler umiddelbart, sier han.

Malysisk tiger fotografert i en dyrepark. Maysia har ikke gjennomført en nasjonal kartlegging. IUCN anslår den gjenværende bestanden til mellom 250 og 340 individer.

Milliardindustri

Som for så mange andre truede arter er ulovlig jakt og ødelagte leveområder viktigste årsak til at det går gal vei.

Ifølge organisasjonen TRAFFIC, som jobber med å avsløre ulovlig handel med truede arter, ble minst 1590 levende og døde tigere beslaglagt av politiet mellom 2000 og 2014. Handel med dyr og deler fra truede dyr er milliardindustri på det svarte markedet.

Man er altså ikke i mål.

Men, igjen, det er lov å glede seg over naturvern som lykkes.

  • Har du tid, her er litt mer smått og stort om natur og klima: