Turøy-ulykken: Airbus anbefales å endre design på girboksen

Havarikommisjonen fastslår at et tretthetsbrudd i hovedgirboksen førte til helikopterstyrten utenfor Turøy i 2016 og ber Airbus endre designet på boksen.

– Det skal ikke være sånn at et helikopter mister rotoren i flygning med det fatale utfallet det får. Havarikommisjonen har konkludert med at designet på denne girboksen hadde nådd et nivå, slik at marginene mot feil er for små. Derfor tilrår vi Airbus å vurdere designet på girboksen, opplyste avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonens luftfartsavdeling på en pressekonferanse i Bergen torsdag ettermiddag.

Les også

13 mennesker døde i helikopterulykken - nå er granskningen fullført

Helikopteret styrtet på vei fra Gullfaks B-plattformen til helikopterbasen på Flesland 29. april 2016. Alle de 13 personene om bord omkom i ulykken. Havarikommisjonen konkluderte allerede i fjor med at helikopterstyrten skyldtes et tretthetsbrudd i et tannhjul i hovedgirkassen.

Undersøkelsesleder Tor Nørstegård i Flyhavarikommisjonen tror deres rapport vil påvirke designet på alle typer helikoptre i framtida.

– Det vi i alle fall vil fokusere på er en type feil som vi verken har vært kjent med eller forstått tidligere. Dette vil kunne påvirke alle nye helikopterproduksjoner. Jeg antar at våre tilrådinger vil føre til skjerpede krav til sertifisering, som igjen vil øke sikkerheten, sier han til NTB.

Les også

Dette gikk galt under Turøy-aksjonen

Kommisjonen med hele tolv sikkerhetstilrådninger

– Vi har funnet den direkte årsaken til ulykken. Det var et utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Vi har også funnet ut hvor bruddet startet – i et overflatesår i lagerbanen, som utviklet seg uoppdaget under overflaten til en katastrofal feil, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen fastslår at måten sprekken vokste på og utviklet seg, ikke er en tidligere kjent feil i en slik girtype.

Kommisjonen fremmer derfor sikkerhetstilrådninger som blant annet dreier seg om å øke forskningen på nettopp denne problemstillingen. Totalt kommer kommisjonen med hele tolv sikkerhetstilrådninger.

– Det er ingen sammenheng mellom ulykken og flygernes handlinger. Havarikommisjonen har også utelukket materialfeil og mekanisk svikt, samt vedlikeholdsfeil hos helikopteroperatøren, fastslås det.

Kritiske til Airbus

Kommisjonen har funnet ut at under 10 prosent av disse planetgirene oppnådde den tiltenkte levetiden sin. Det kan tyde på at inspeksjonskriteriene er satt veldig høyt, og Halvorsen spør hvorfor Airbus ikke satte i gang undersøkelser for å forstå hvorfor disse planetgirene ble kassert.

Han peker også på at Airbus har funnet skader fra metallpartikler på et stort antall gir. Avdelingsdirektøren kritiserer Airbus for å ikke ha satt i gang et eget arbeid for å prøve å forstå om det var forskjell i levetid på girene fra de to produsentene de brukte.

– Det ble først kjent senere at det er forskjell i påliteligheten, sier han.

Lignet på en annen ulykke i Skottland

Helikopterets deteksjonssystem i girboksen, som skal gi signal til cockpit dersom det er løse metaller i girboksen, ga heller ingen varsel til helikopterfører.

Havarikommisjonen trekker samtidig sammenligning til en ulykke med et lignende Super Puma-helikopter fra Airbus utenfor kysten av Skottland i 2009.

– Denne ulykken var også et resultat av et utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir, men tiltakene som ble igangsatt var ikke tilstrekkelige for å forhindre et nytt tap av hovedrotor, påpeker Havarikommisjonen.

Airbus tar funnene til etterretning

Tidligere torsdag meldte Teknisk Ukeblad at selskapet var uenig med Havarikommisjonen og vurderte å ta ut en form for dissens, men ingenting tyder på dette i Airbus' uttalelse om Havarikommisjonens rapport.

– Airbus Helicopters ønsker konklusjonene i rapporten velkommen og tar funnene til etterretning. Selskapet er takknemlig for at havarikommisjonen har gitt oss mulighet til å komme med oppklarende tilleggsopplysninger i forbindelse med granskingen, i form av et vedlegg til rapporten, heter det i en uttalelse fra selskapet.