Norge

Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsfest

Erna Solberg krysser gulvet i stortingssalen 20. mars i år.

Tross innstendige oppfordringer fra venstrefløyen og MDG, ville ingen stortingsrepresentanter for landets største partier forsvare lønnsøkningen de går inn for.

  • og NTB

Både Rødts Bjørnar Moxnes og SVs Lars Haltbrekken ba de andre partiene om å ta ordet da saken ble behandlet i Stortinget torsdag formiddag. De to partiene og MDG har levert hver sine forslag om lønnskutt eller en lavere økning enn det flertallet vil gå inn for.

Ingen fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti eller Senterpartiet ville imidlertid gå på talerstolen og argumentere for at det er rimelig med en lønnsøkning på 28.000 kroner.

  • Bakgrunn: Stortinget bevilger seg selv mer penger.

– La handling følge ord

Moxnes viste til at flere representanter hadde tatt til orde for at de selv må bidra til å dekke inn kostnadsoverskridelsene i Stortingets byggeprosjekt.

– Flere partier sa: Nå må vi stramme inn for ikke å sende hele regningen til folk flest. Nå står vi her og har sjansen til å la handling følge ord. De partiene som er for lønnsøkningen bør ta ordet i debatten i dag og stå frem med rak rygg, sa Moxnes.

Han påpekte at lønnen i løpet av denne stortingsperioden ligger an til å komme over millionen.

De folkevalgte vedtar torsdag både sin egen lønn og lønnen til statsrådene og statsministeren. Stortingets presidentskap har gått inn for å øke lønnen med 2,8 prosent, og viser til rammen for lønnsoppgjøret. Da blir årets godtgjørelse på 956.463 kroner.

Foreslår lønnskutt

Rødt har foreslått at stortingspolitikere bør tjene 8 G (grunnbeløpet i folketrygden), noe som i år tilsvarer 775.000 kroner, og innebærer altså et lønnskutt. SV er for en lønnsøkning, men mener den bør tilsvare endringen for folketrygdpensjonen i kroner, mens MDG vil ha en lønnsfrys i tre år for å bidra til å dekke inn for byggeskandalen.

– Når er det nok? Og hvem skal gå foran og reflektere over hva som er nok? spurte Per Espen Stoknes (MDG) retorisk.

Han fikk ikke noe svar.

Les mer om

  1. Lønnskutt
  2. Lønn
  3. Stortinget
  4. Politikk
  5. Lønnsoppgjør