Norge

Ti ting du bør vite om den farlige vibrio-bakterien i badevannet

En person fra Vestby er også angrepet av Vibrio-bakterien. Dermed er i alt fem personer lagt inn på sykehus med alvorlige infeksjoner etter bading.

Når vanntemperaturen synker og holder seg under 20 grader i noen dager, forsvinner de gode vekstvilkårene for disse bakteriene - vibrio vulnificus.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Folkehelseinstituttet overvåker situasjonen med Vibrio-bakterien som har blomstret opp i hele Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet. Fem personer fra fire ulike kommuner - Bærum, Oslo, Moss og Vestby - har fått alvorlige infeksjoner etter bading i juli.

Vi har stilt ti spørsmål om bakterien til seniorrådgiver Line Angeloff ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet.

1. Hvordan går det med de fem som har fått infeksjoner av bakterien?

- Folkehelseinstituttet kan ikke utgi opplysninger om enkelttilfellene, men alle har fått eller får behandling på sykehus. Det er ikke rapportert om dødsfall.

2. Var alle i risikogruppen – det vil si eldre, kronisk syke, folk med dårlig immunforsvar, leversykdommer eller sår på kroppen?

– Det som er felles for dem, er at alle smittede er over 50 år og har badet med sår eller fått sår mens de badet. Fire av tilfellene var risikoutsatte personer med underliggende sykdom, eller eldre. Den femte har vi foreløpig ikke nok informasjon om.

  • Les også: Det er sunt å bade - men pass på hvis du har sår!

3. Hva slags behandling får de?

– Infeksjoner behandles med antibiotika umiddelbart for alvorlige sykdommer av denne typen. I mange tilfeller hvor muskulaturen blir angrepet, kan det være aktuelt med operasjoner for å hindre spredning.

4. Hva er de kritiske temperaturen i vannet for at denne bakterien skal trives?

– Temperaturer over 20 grader i over en uke gir gode oppvekstbetingelser for Vibrio-bakterier. Det må være sjøvann med lavt saltinnhold eller brakkvann for at den skal trives. Vi venter at risikoen vil være til stede gjennom hele badesesongen.

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker risikoen for Vibrio-vekst. Slik ser kartet ut - jo mørkere farge, desto større bakterieinnhold i sjøvannet. Østersjøen er spesielt utsatt.

5. Hvordan er situasjonen i andre land?

– Det er ingen internasjonal rapportering om tilfeller av alvorlig Vibrio-sykdom slik vi har sett i Norge, men det har vært rapportert om lignende tilfeller i Sverige, Danmark og Finland. Risikoen er stor i hele Østersjøen og Skagerak på grunn av den høye vanntemperaturen.

7. Er det slik at bakteriene ikke trives hvis vannet inneholder mye salt, som for eksempel i Middelhavet?

– Høyt saltinnhold motvirker vekst av Vibriobakterier. Lavt saltinnhold, som f eks i brakkvann, fremmer vekst av bakterien. Bakterien vokser ikke i ferskvann. Det foreligger ingen data på forekomst i Middelhavet. Sykdommen er sjelden meldingspliktig i disse landene. Vi har ikke spesifikk kunnskap om saltinnhold i Middelhavet.

Badelivet i sommer har vært yrende siden tidlig i juni.

9. Den samme bakterien kan komme inn i skjell, som det nå advares å spise rå. Smitter den også via fordøyelsen, og kan det være farlig å svelge sjøvann?

– Bakterien kan tas opp i tarmsystemet gjennom inntak av rå skjell. Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden, langs kysten av Telemark og Sørlandet. Men konsentrasjonen av Vibrio-bakterier i sjøvann i Norden anses som for lav til å gi sykdom hvis man svelger vann som inneholder bakterier. Vibrio-bakterier i skjell er mye mer konsentrert.

10. Hvorfor kan bakterien gi infeksjon i øregangen – skjer dette også uten at det er sår?

– Øregangene er spesielt utsatt under bading. Det behøver ikke være et sår i utgangspunktet for å få øregangsbetennelse. Huden i øregangen blir betent og hoven og det kan oppstå smerte, kløe, samt at du kan få en «dottfølelse». Eksem eller et annet hudproblem i øret kan gjøre at slike øreinfeksjoner forekommer hyppigere. De fleste får en akutt og kortvarig infeksjon. Både barn og voksne kan få øregangsinfeksjon.

Les mer om

  1. Ekstremsommeren 2018
  2. Folkehelseinstituttet
  3. Sykdom