Jensen om det hemmelige nasjonale prosjektet: Bruk av kriminelle

For første gang fortalte Eirik Jensen om det topphemmelige, nasjonale prosjektet som han har vært engasjert i.

For åpen rett forklarte Eirik Jensen seg om det nasjonale prosjektet han har vært en del av.

Det var under sin frie forklaring Eirik Jensen begynte å fortelle om det hemmelige prosjektet.

– Jeg må si litt om det. Vi har et nasjonalt prosjekt, og i det prosjektet er det sånn at alt jeg har fokusert på inneholder bruk av kriminelle. I dette prosjektet også, så er det bruk av kriminelle, sa Jensen i rettssal 250.

Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, fortalte til NRK i fjor at prosjektet er så sensitivt at «det er stor fare for at liv vil gå tapt om bare deler av prosjektet blir kjent».

– Besitter dokumenter, som bekrefter det jeg sier

Presse og publikum slapp fredag først inn i salen klokken 12.30. Da hadde Jensen forklart seg bak lukkede dører i flere timer. Under den frie forklaringen ga Jensen noen opplysninger om prosjektet for åpen rett.

– Nå tar jeg bladet fra munnen og forteller min historie, og den har aldri kommet frem før, sa Jensen.

Han røpet ingen navn eller miljøer, men fortalte at alle polititoppene i Norge er kjent med prosjektet.

– Det har gått i mange år, og det har gitt veldig gode resultater. Jeg besitter ennå dokumenter som bekrefter det jeg sier, at det er et særdeles vellykket prosjekt, fortalte Jensen.

Under sin frie forklaring fredag forklarte Eirik Jensen seg om det topphemmelige, nasjonale prosjektet for første gang i åpen rett.

Jensen: – Velsignelsen fra høyeste hold

Jensen forklarte videre at prosjektet involverte lange kjøreturer og møtevirksomhet både natt og dag.

– Det som er det interessante er at i dette tilfellet er det plutselig helt legitimt å behandle kriminelle, og her er velsignelsen fra høyeste hold, la han til.

Jensen fortalte at prosjektet ga politiet ekstrem verdifull innsikt.

– Vi får innblikk i konflikter, i narkotikatransaksjoner, vi får peiling på mulige voldelige situasjoner, som gjør at politiet kan forebygge og gripe inn på rett tidspunkt. Vi vet hvem vi skal stoppe og vi vet når vi skal stoppe dem. Det paradoksale er at så lenge samfunnsgevinsten i andre enden er stor nok, så er dette greit, sa han.

Mener prosjektet viser at tingrettens tese ikke er holdbar

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Oslo tingretts vurdering og kjennelse, som han mener baserer seg på en form for «passiv medvirkning», gjør det nødvendig for Jensen å forklare seg om prosjektet.

– Hele dette prosjektet bygger på kontakt med denne typen personer og er godkjent i den øverste politiledelsen, sier Elden til Aftenposten.

John Christian Elden mener det nasjonale prosjektet avviser tesen til Oslo tingrett om at Jensen burde bli straffedømt for ikke å ha grepet inn mot Cappelen.

Gjennom sin frie forklaring har Jensen forsøkt å få frem at han hadde kontakt med Cappelen i perioden fra 1993 til 2013 som en nødvendig del av sitt politiarbeid, forklarer Elden.

– Hvordan knytter han det nasjonale prosjektet opp mot Cappelen?

– Han knytter det opp til domfellelsen. Tingretten har begrunnet sin kjennelse ved at de gjetter på at han hadde kunnskap om at Cappelen drev med kriminalitet uten at Jensen grep inn, og mener at det er nok til å straffedømme ham. Prosjektet viser med hundre prosent sikkerhet at det ikke er holdbart, svarer Elden.