Norge

Bekkevold om 82 KrF-utmeldelser: - Tungt å bære

KrFs sentralstyre uttrykte torsdag støtte til sin familiepolitiske talsperson Geir Bekkevold. Selv er han lei seg for at minst 82 har meldt seg ut på grunn av ham.

Mange i KrF mener det har vært vanskelig å skille mellom Geir Bekkevolds rolle som prest og politiker.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist

– Jeg synes det er veldig leit at så mange har valgt å melde seg ut av partiet og at de oppgir meg som årsak til det. Det kjenner jeg er ganske tungt å bære. Jeg skulle selvsagt ønsket at de ikke gjorde det. Og det er jeg lei meg for, sier KrFs familiepolitiske talsmann til Aftenposten.

Politiker og prest

Det har stormet i partiet etter at Bekkevold, som er ordinert prest, på fritiden viet KrFs lesbiske kommunikasjonssjef. Det skjedde i begynnelsen av august.

En rekke konservative politikere i partiet har gått ut og sagt at han handlet uklokt, at folk ikke ser forskjell på politikeren og presten, og minnet om at KrF har vært mot at to av samme kjønn kan gifte seg.

Torsdag var Bekkevolds prestegjerning gjenstand for diskusjon både på KrFs landsstyremøte og i partiets sentralstyre.

Selvkritisk sentralstyre

Fra KrF-bastionen Kristiansand kom det torsdag også krav om at Knut Arild Hareide må gå av som leder fordi han forut for sentralstyremøtet tydelig ga uttrykk for at han hadde full tillit til Geir Jørgen Bekkevold.

– Sentralstyremøtet gir partiledelsen tillit, og også til Geir Jørgen Bekkevold, sa partileder Knut Arild Hareide etter møtet torsdag. En ordknapp partileder innrømmet at ledelsen i partiet har «undervurdert sprengkraften i saken.»

Bekkevold: Gjorde ikke dette for å provosere

Torsdag kveld snakket Bekkevold ut i Dagsrevyen. Der understreket han at han ikke foretok vielsen for å provosere noen.

– Det lå ingen partitaktisk vurdering bak det. Det var ingen strategi for å flytte partiet politisk. Jeg bruker ikke kirkelige handlinger for å flytte på politikk, sa han.

Samtidig sa han også at han ikke har vurdert å trekke seg som familiepolitisk talsmann og understreket at han i den rollen har forholdt seg lojalt til KrFs program.

Håper å fortsette med familiepolitikk

Til Aftenposten sier han at han brenner for familiepolitikken.

– Jeg håper at jeg også i de årene som ligger foran oss i denne stortingsperioden kan jobbe for KrFs fantastiske familiepolitikk. Og jeg jobber også med kultur, tro og livssyn. Dette er områder jeg brenner for, sier han.

Bekkevold opplyser at det har kommet bekymringsmeldinger til KrF om at de som sitter sentralt i Oslo ikke forstår eller lytter til grasrota.

Selv opplyser han at han har fått mailer, SMS-er, håndskrevne brev og andre tilbakemeldinger fra bekymrede medlemmer.

– Jeg kan love at jeg leser alt, og kan love at jeg også lytter til det som kommer fra den delen av grasrota. Det skulle bare mangle at vi som sitter sentralt ikke gjør det, sier han til Aftenposten.

 • Hareide om striden etter vielsen av homofile: – Jeg undervurderte sprengkraften i saken

Totalt 105 aktive utmeldelser

Tall KrF offentliggjorde tirsdag viste at 105 aktivt har meldt seg ut etter den omdiskuterte vielsen. 82 av utmeldelsene begrunnes med en politisk protest, mens 23 har meldt seg ut uten begrunnelse. I samme periode hadde 38 meldt seg inn.

Torsdag formiddag opplyste KrFs kommunikasjonsavdeling at ytterligere 30 har meldt seg inn, uten at Aftenposten har fått oppdaterte tall på om det også er blitt flere utmeldelser.

KrFs landsstyre ble også koblet inn i den etter hvert svært betente saken torsdag. Det skjedde via en telefonkonferanse.

– Det var for å få en fot i bakken, sier en kilde i sentralstyret til Aftenposten.

Samme kilde opplyste at ingen i sentralstyret fremmet konkrete forslag om at KrFs familiepolitiske talsmann burde byttes ut.

Forslag om det har kommet fra bl.a. partiets fylkesleder i Vestfold.

Dagen-redaktøren: – Den største krisen på mange tiår

Redaktøren i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, betegner saken som kanskje den største krisen KrF har vært i de siste tiårene.

– Den har stort skadepotensial, ruller videre og blir verre for hver dag som går.

– Men partiet får innmeldelser etter denne saken også, ikke bare utmeldelser?

– Det er Hareides dilemma. Han taper velgere og tar risiko uansett hva han gjør, sier Selbekk.

– Men slik jeg ser det, er risikoen større på den konservative siden av partiet enn på den andre siden, sier han.

KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Bekkevold, er ordinert prest. Det at han på fritiden viet KrFs lesbiske kommunikasjonssjef har falt mange i partiet tungt for brystet.

Gir uttrykk for to syn i programmet

KrFs landsmøte i fjor endte med et slags kompromiss om hva det skulle stå i programmet om den nye ekteskapsloven. Fra ulikt hold i partiet trekkes det frem ulike formuleringer for enten å støtte eller å kritisere Bekkevold.

– KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst, sies det.

Men det står også at KrF «anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv» og at KrF har «et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.»

Les mer om

 1. Politikk
 2. Ekteskap
 3. Homofili
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)