Rusprofessor mener Bent Høie lar seg presse til å dele ut gratis heroin

Professor Helge Waal går hardt ut mot Regjeringen som ønsker å gi gratis heroin til tunge rusavhengige. – Det er ikke grunnlag for et slik prøveprosjekt, sier han.

For venstre og Trine Skei Grande var det viktig å få på plass heroinassistert behandling i Regjeringserklæringen. Denne uken satte helseminister Bent Høie i gang arbeidet. Frank Aas ved =Kaffe ga dem gode råd.

Aftenposten skrev fredag at helseminister Bent Høie (H) ber Helsedirektoratet finne praktiske løsninger på hvordan helsevesenet kan hjelpe rusavhengige med gratis heroin. Høie mener man må se på rusmisbrukere som pasienter, og at de trenger behandling.

Fraråder prosjektet

Professor emeritus i psykiatri Helge Waal har rusmisbruk og avhengighet som fagfelt. Han er ansatt ved Senter for rus av avhengighetsforskning (SERAF) og er medforfatter i studien: «Heroinassistert behandling- et svar på dagens utfordringer i Norge?». Studien som ble lagt frem i 2017 konkluderer med at forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAT) frarådes.

– Heroinassistert behandling er en godt utprøvd behandlingsform. Nytteeffekt og omkostninger er rimelig godt dokumentert. Det er derfor etter min vurdering ikke grunnlag for et norsk prøveprosjekt, sier Helge Waal.

Professor emeritus Helge Waal mener det ikke er grunnlag for å sette i gang et prøveprosjekt med heroinutdeling til rusbrukere.

Mener prøveprosjekt er en kamuflasje

Waal mener at man ofte bruker begrepet prøveprosjekt hvis man synes et tiltak er vanskelig og motstanden besværlig.

– Det er lettere å sette i gang et prøveprosjekt enn å stå for vanskelig beslutninger.

Like bekymret er professoren over at ønsket om HAT ikke kommer fra behandlingssektoren eller fra forskerhold.

– Det er politiske vurderinger og press som er bakgrunnen – og slik Høie uttrykker seg: en konsesjon til samarbeidspartiet Venstre. HAT er altså en del av det politiske spillet, mener Waal.

Mottagerne av gratis heroin må være motiverte

Professoren mener problemet med behandlingsformen er at den både er kostbar og tungvint. Han viser til at behandlingen ikke er helbredende og krever mye av brukeren.

– I Danmark og Sveits opprettes det i dag åpne utleveringssentre hvor pasientene må komme to til tre ganger om dagen syv dager i uken.

Dette forutsetter blant annet at brukerne bor i nærheten og at de er motiverte.

– Dette gjør at prosjektet vanskelig kan nå dem som vi i dag sliter mest med og dessuten alle som ikke bor i Bergen og Oslo.

Waal mener det er vanskelig å se for seg at man skal kunne plukke ut de 400 heroinbrukerne som sliter mest.

– Brukerne har ansvar for sine handlinger

Han er enig med Bent Høie i at folk med alvorlig rusavhengighet har «ruslidelser» og derfor er helsevesenets ansvar.

– Men brukeren selv har likevel ansvar for sin ulike handlinger. Pasientbegrepet er knyttet til behandlingen. Når den heroinavhengige er i behandling i helsevesenet, er vedkommende en pasient og har krav på behandling etter pasientrettighetsloven, opplyser Waal.

Han mener imidlertid at hva slags behandling som skal gis må besluttes av lege, selv om rusbrukeren er meningsberettiget.

Helseministeren vil vite mer om tilbudet

Helseminister Bent Høie erkjenner at det er faglig uenighet på heroinassistert behandling, men mener likevel dette er verdt et forsøk.

– Helge Waal har rett i at det er en politisk beslutning å sette i gang forsøket, men det startes nå et faglig arbeid for å definere innhold, rammer og mål. Jeg mener vi i dag ikke vet nok om hvordan et slikt tilbud vil kunne bidra til bedre livskvalitet i en norsk sammenheng.

– Derfor ønsker vi et forsøk, og ikke bare si ja eller nei basert på andre lands erfaringer, kommenterer Høie.