Ap-politiker: Feigt av statsministeren ikke å svare på abortspørsmål

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen kaller statsminister Erna Solberg feig fordi hun ikke svarer på hennes abortspørsmål og mener hun skaper usikkerhet.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen mener statsminister Erna Solberg opptrer feigt.

Helseminister Bent Høie (H) sendte onsdag et skriftlig svar til Stortinget på Marthinsens spørsmål til statsminister Erna Solberg (H), som har åpnet for å forhandle om den omstridte paragraf 2c med en formulering der det heter at abort kan innvilges om fosteret ikke er levedyktig.

Marthinsen mistet selv et alvorlig sykt barn som var 15 måneder gammelt.

Hun vil vite hvor lenge et barn skal antas å leve for å regnes som levedyktig og om hun selv skal få avgjøre om et svangerskap skal fullføres om hun får et alvorlig sykt barn igjen.

– Det som er oppsiktsvekkende her er at de ikke svarer. Solberg har ikke svart selv, men velger å gjemme seg bak helse- og omsorgsministeren. Han svarer at mitt spørsmål ikke er relatert til dagens abortlov. Det er jeg selvfølgelig klar over. Det jeg har spørsmål rundt er at statsministeren har åpnet for å forhandle bort den retten kvinner har i dag etter loven til å avbryte svangerskapet hvis de bærer på et alvorlig sykt barn, sier Marthinsen til NTB.

Les også

Hva er abortparagrafen KrF vil fjerne – og hva vil det føre til?

– Enorm usikkerhet

– Jeg vil ha en avklaring på hva statsministeren mener med det, sier Marthinsen, som mener det er Solberg selv som har satt i gang denne diskusjonen.

– Det gjør at mange mennesker med lignende historier som jeg har føler på en enorm usikkerhet rundt hva disse endringene kan innebære, sier hun.

Høie skriver i sitt svar at Marthinsens spørsmål ikke er relatert til gjeldende abortlov og at regjeringen ikke har et arbeid på gang om å endre dagens lov.

Helseminister Bent Høie mener forhandlingene om abortloven kan handle om å fjerne «det diskriminerende elementet» uten å gå ut over kvinners rettigheter.

– Det er en politisk diskusjon i forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger, skriver Høie.

Han påpeker at det ikke er Høyres politikk å endre paragraf 2c, som av kritikerne omtales som Downs-paragrafen eller sorteringsparagrafen, men bekrefter at det kan bli gjenstand for forhandlinger.

Les også

Foreldre til multihandicappede barn: – Abort bør være et valg for familiene selv – ikke politikerne

– Vil vektlegge kvinnens situasjon

Forhandlingene vil dreie seg om å fjerne «det diskriminerende elementet» i loven, påpeker han, og gjentar at man da samtidig må styrke vektleggingen av kvinnens situasjon.

– Som Erna Solberg sa i NRK Debatten torsdag 1. november, vil det bety at i praksis vil kvinnene som søker abort etter 12. uke, i like stor grad som i dag få innvilget det i fremtiden. Det vil også gjelde i slike situasjoner som Marthinsen tar opp i sitt spørsmål, skriver han.

Marthinsen har lite forståelse for argumentet om at loven kan forstås som diskriminerende og påpeker at paragraf 2c brukes om mange andre tilstander enn Downs syndrom.

– Downs syndrom er en mindre del. Det er påfallende at de samme menneskene som nå argumenterer for å fjerne den paragrafen fordi den er diskriminerende, begynte å ta i bruk begrepet «Downs-paragrafen». Man gir paragrafen et diskriminerende navn, og så argumenterer man for å fjerne den, sier Ap-politikeren.