Norge

Lokal motstand mot lyntogtrasé

Skjemmende broer, klimafiendtlige tunneler og stasjoner langt fra bebyggelsen. Motforestillingene mot lyntog blir stadig flere.

Slik kan den nye lyntogtraseen krysse Ustedalen ved Geilo, dersom politikerne velger det raskeste alternativet opp Hallingdal. Hallingskarvet i bakgrunnen. Foto: Sweco

 • Pål Andreas Mæland

Ordførere langs traseen for Bergensbanen uttrykker skepsis til planene for lyntog gjennom deres kommuner.

— Dette har jeg ingen tro på. Å bygge noe sånt her, virker helt utopisk, sier ordfører Tony Arild Kjøl (H) i Hol kommune.

Les også

Rapport: Lyntog-utbygging gir ikke klimagevinst

Han skvetter litt når Bergens Tidende viser ham illustrasjonen av hvordan konsulentselskapet Sweco ser for seg traseen ved Geilo. Sweco foreslår å krysse Ustedalen med en stor jernbanebro på tvers av dalen.

Må flytte traseen

Dersom togene skal gå raskest mulig, må nemlig linjen ha minst mulig høydeforskjell. Det betyr at traseen ikke kan følge dalene på samme måte som den eksisterende Bergensbanen. Løsningen er å legge traseen i tunneler og krysse daler ved hjelp av broer. Stasjonene underveis må gjerne legges langt unna sentrum i tettstedene.

— Jernbanen er umåtelig viktig for oss, og vi var glade for konklusjonen om at Hallingdal var raskest. Men jeg er overbevist om at man kan finne gode løsninger ved å bruke traseen til dagens Bergensbanen, sier Kjøl.

Et av forslagene til Sweco innebærer også å flytte hele traseen til sørsiden av dalen, noe som betyr at stasjonen blir liggende på Vestlia-siden av Geilo.

Svevebane til stasjonen

Også for Voss vil en lyntogtrasé få store konsekvenser, selv om politikerne skulle gå for en linje som passerer kommunen. Det raskeste alternativet vil nemlig ikke gå gjennom sentrum av byen, men passere høyt oppe i lien ved Sonve, på andre siden av Vangsvatnet.

Stasjonen vil i så fall bli liggende 270 meter over havet, skriver Sweco i sin delrapport.

—  Da vil vi få store logistikkutfordringer for dem som skal ta toget. Og da er det ikke sikkert tidsbesparelsen blir så stor. Eventuelt må vi få svevebane opp til stasjonen, sier Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap).

Les også

Slik kan Kleppa finansiere samferdsels-revolusjonen

Også han er skeptisk til lyntogplanene.— Jeg synes lyntogutredningen tar fokus vekk fra Bergensbanen, som sårt trenger midler. Det er viktigere å ta tak i de reelle mulighetene for å få opp farten på Bergensbanen enn å ha store visjoner for høyfartsbane, sier han.

Ringkjøb viser til at planene for innkorting mellom Bergen–Voss og Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Sandvika alene utgjør en tidsbesparelse på godt over én time.

Avviser CO2-bombe

 1. januar kommer høyhastighetsutredningen med sine anbefalinger. NRK meldte torsdag at en av konklusjonene er at lyntog ikke er så klimavennlig som mange tror.

I et 60-årsperspektiv blir nemlig CO2-utslippene fra anleggsarbeidet større enn de innsparte utslippene fra å få passasjertrafikken over fra fly til tog. Det skyldes særlig arbeidet med tunnelene, som medfører langt mer transport enn toglinjer i åpne landskap.

—  Jeg aner ikke hvilke tall Dagsrevyen bygger på, men de bryter med internasjonale erfaringer som viser at lyntoget gir store klimagevinster, sier Hallgeir H. Langeland, SVs transportpolitiske talsmann.

Han viser til at Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) nylig la frem ekspertrapporter som viste at en flyreise har opp til 15 ganger så høye klimautslipp som en reise på samme strekningen med lyntog. Fjellrike land som Spania og Japan har dessuten bygget lyntog med stort hell.

 1. Les også

  Dette er Kleppas muligheter

 2. Les også

  Derfor kaver Norge fortsatt bak Sverige

 3. Les også

  Kommer aldri til å gjøre som Norge

 4. Les også

  Lyntog til 400.000 kroner meteren

 5. Les også

  Sverige nekter oss lyntog til Europa

Relevante artikler

 1. OSLO

  Her kommer ny T-banetunnel i 2022

 2. NORGE

  Toget skal frem - Broen kan bli revet

 3. NORGE

  Dette er veien som selv MDG vil bygge om. Den har trafikk som en motorvei og går midt i Moss by.

 4. NORGE

  Dersom Østfold skal få ny jernbane, må den bygges der vikingene seilte sin skip.

 5. OSLO

  Hvor vil du at Oslos nye T-banestasjoner skal ligge?

 6. DEBATT

  Ruters alternativ er en T-banetunnel som er bra for hele byen. Det er den vi bør bygge.