Norge

- Å stoppe kriminelle innen byggebransje blir vår viktigste oppgave

Nå skal skatteetaten starte et hardkjør mot arbeidskrim og svart arbeid i det profesjonelle byggmarkedet. – Dette har topp prioritert, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattedirektøren vil sette alt inn i kampen mot kriminelle i byggebransen.
  • Einar Haakaas

Neste uke vil Kripos legge frem en rapport om arbeidskriminalitet i Norge.

— Det er ingen tvil om at vi nå har satt opp kontroll med det profesjonelle markedet innen bygg og anlegg som vår viktigste kontrolloppgave. Signalet fra vår side skal være tydelig, sier Holte.

VISA-rapporten om svart økonomi i Europa for 2013 slår fast at 31 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg er svart økonomi.

Les også

Vil inndra 40 mill. og sende maler bak lås og slå i fem og et halvt år

— At bygg og anlegg er en "verstingbransje", tyder også våre erfaringer på. I Norge er 40 prosent av avdekkede saker innenfor svart arbeid i byggebransjen. Det viser våre etterkontroller for årene 2008-2013, sier Holte.

400 milliarder kroner i omsetning

Han viser til at bygg- og anleggsbransjen har en omsetning på 400 milliarder kroner i året.

— Det er flere faresignaler her. 97 prosent av firmaene i bransjen har under 20 ansatte, og det er avdekket flere tilfeller av useriøse aktører og organisert kriminalitet med sammenheng til identitetstyveri og hvitvasking med mere. Alle undersøkelser viser at denne bransjen er hardt rammet av arbeidskriminalitet. Den figurerer på topp når vi ser på antall anmeldelser vedrørende fiktiv fakturering hos oss, sier Holte.

Han viser til at Aftenposten serie om «Grå økonomi» også avdekker en bransje med omfattende problemer.

Multikriminaliteten verst i proffmarkedet

Holte vil ikke se bort fra at den svarte økonomien i privatmarkedet er omfattende.

— Men vi finner ikke den samme organiserte kriminaliteten som i proffmarkedet. Her er det kobling til annen type kriminalitet som forfalskning av dokumenter, sier Holte.

Han forteller at etaten har satt i gang et stort og grundig arbeid internt for å øke innsatsen og finne verktøy og virkemidler som gjør dem enda bedre i stand til å forfølge de som står bak arbeidsmarkedskriminalitet. En nøkkel er økt samarbeid med øvrige kontrolletater og politiet. Holte vil ikke tallfeste satsning for neste år ennå.

Strategier for å bekjempe arbeidskrim

Skatteetaten vil definere tydelige strategier mot ulike aktører.

— Vi ønsker å sette inn støtet mot bakmenn og de som tar ut pengene for systemet. Ved å frata nettverkene utbytte, kan vi sette dem ut av spill, fastslår Holte.

Les også

Tre kvinner diktet opp jobber og svindlet Nav

Samtidig vil de skaffe seg medspillere i kampen mot arbeidskriminalitet på lang sikt.— Her er det viktig å samarbeide med bransjen selv. Det er naturlig å se på det offentlige innkjøpsreglementet og hvilke krav som stilles, for eksempel til antall underleverandører. Samtidig ønsker vi å åpne for systemer som gjør det mulig å sjekke om underleverandører har papirene i orden, sier Holte.

Les mer om

  1. Grå økonomi