Norge

Veivesenet om sin nye store bibel: Skulle aldri vært utgitt

Verdien av norske veier skal beregnes etter ny modell. Det har ikke Veivesenets ferske håndbok fått med seg. Veivesenet legger seg flate.

E18 Drammensveien er en av strekningene som ifølge tradisjonelle norske lønnsomhetsberegninger er samfunnsøkonomisk grovt ulønnsom. Dette var ett av eksemplene som førte til at beregningene ble lagt om. Det har ikke Veivesenets nye hovedhåndbok fått med seg. Berit Roald, NTB Scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Begrepet «håndbok» høres så beskjedent ut.

Men alt Statens vegvesen driver med er nedfelt i deres store håndbok, som med jevne mellomrom fornyes. Noe som nettopp er skjedd.

Det er den nye utgaven, kalt «Håndbok V712», som Hovedorganisasjonen Virke fyrer løs mot foran den store samferdselskonferansen de selv skal holde i Oslo torsdag.

Den innledes for øvrig av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hele konferansen handler om hvordan bedre prioriteringer innenfor veibygging kan gi en mer helhetlig samferdselspolitikk, og om Norge skal begynne å gjøre som Sverige, nemlig først bygge de veiene som lønner seg.

Har ikke prioritert lønnsomme veier

Tidligere har Veidirektoratet bekreftet overfor Aftenposten at de ikke prioriterer å bygge de veiene som lønner seg.

Det er når det kommer til lønnsomhetsberegningene at Virke fyrer løs mot Veivesenet. For i «Håndbok V712» finner de ikke et ord om Finansdepartementets nye regler for slike beregninger, eller det såkalte Hagen-utvalgets anbefalinger som lå til grunn for reglene.

Motorveien Oslo-Drammen «ulønnsom»

Ifølge den gamle beregningsmetoden er f. eks. motorveien mellom Oslo og Drammen samfunnsøkonomisk ulønnsom. En strekning som av flere er beskrevet som landets muligens mest lønnsomme veistrekninger.

De nye reglene var et faktum etter at en rekke eksperter, og medier som Aftenposten hadde påpekt hvordan beregningene slo ut.

Da man brukte de nye beregningene på tidligere prosjekter, fikk man helt nye resultater.

Men:

— Veivesenets veileder «Håndbok V712» er basert på et utdatert faglig grunnlag, fra 2006. Det tilsier at Veivesenet stadig arbeider med nye utredningsprosjekter og beregninger etter gammel metode, sier Virke.

Veivesenet avviste anklagen - så erkjente de bokblunderen

— Dette spiller en stor rolle. Det er denne håndboken som nytte-kost analyser for veiprosjekter går ut fra. Den gamle metoden fanget ikke opp alle nyttesidene ved prosjektene, sier Harald J. Andersen, samfunnsdirektør i Virke.

Da Aftenposten første gang konfronterer Lars Aksnes fra styringsstaben i Veidirektoratet med Virkes påstand avviser han den kategorisk.

- Denne påstanden er fullstendig feil! Vi har lagt rundskrivet fra Finansdepartementet og fra direktoratet for økonomistyring fullt ut til grunn for vår nye retningslinjer for konsekvensanalyser og beregning av samfunnsøkonomi, hevdet Aksnes.

Men konfrontert med dokumentasjon på at selv forsiden på håndboken viser til «faglig grunnlag fra 2006», og at det synes komplett umulig å finne referanser til rundskriv og Hagen-anbefalinger, og etter å ha sjekket internt, snur Aksnes.

- Virke har rett. Og denne boken skulle aldri vært trykket slik. Det er ikke gjort noe med innholdet, bekrefter han.

Lover likevel at nye regler vil bli fulgt

— Jeg kan likevel garantere at nye beregninger gjøres etter ny metode. Dette fordi endringene er lagt inn i dataprogrammene som benyttes. De nye faktorene er lagt inn, de gamle programmene er slettet, og også konsulentene som gjør beregninger for oss bruker de nye metodene, fremholder Aksnes.

Forskjellen på Sverige og Norge

Dette er bakgrunnen for diskusjonen om å bygge lønnsomme veier:

I Sverige er lønnsomhet avgjørende for om et veiprosjekt blir prioritert. I Norge er det ingen sammenheng mellom lønnsomhet og hvilke prosjekter som er med i Nasjonal transportplan.

Det var konklusjonen til en gruppe forskere som for et par år siden studerte veiprioriteringer i de to landene, og sammenlignet prosessene.

Resultatet ble ifølge forskerne at Veivesenet bruker masse penger for å finne ut hvilke veiprosjekter det er lønnsomt å prioritere, men at disse prioriteringene etterpå ikke ble fulgt.

Forskerne var knyttet til Concept-programmet, Finansdepartementets egen forskningssatsing som ble etablert for å sikre at offentlige penger brukes på en mest mulig fornuftig måte.

- I Sverige er det en tydelig sammenheng mellom lønnsomhet og hvilke prosjekter som realiseres. I Norge er det ingen slik sammenheng, uttalte forsker Morten Welde ved Concept-programmet.

Les også:

 1. Les også

  Om få år vil Albania være bedre på vei enn Norge

 2. Les også

  Vinneren er Hemsedalsfjellet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hun har tvunget Veivesenet til forandring utenfra – nå skal hun lede veikjempen

 2. NORGE

  Regjeringens nye veiselskap lover raskere og billigere veier - med dårligere standard

 3. NORGE

  Statens vegvesen i ny rapport: Ny E6 Oslo Øst mye mer lønnsom å bygge enn E18 vest for Oslo

 4. NORGE

  Statens vegvesen bygger dyrere enn konkurrenten. Nå får de lov til å ta i bruk billigere metoder.

 5. NORGE

  Her sparer Nye Veier 1,2 mrd. kroner – og får følge av Statens vegvesen

 6. NORGE

  - Hvis kostnadene skal ned ved hjelp av lavere standarder, har det nye veiselskapet spilt falitt