Norge

Drømmen om hjemlandet

Med en blanding av fri fantasi, ferdaminner og andres kartlegging satt Olaus Magnus i eksil og tegnet et av tidens beste kart over Skandinavia.

Olaus Magnus (1490–1557) hadde åpenbare politiske motiver da han tegnet og skrev.
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Olaus var en bereist mann. Som ung geistlig fartet han rundt i Norge og Sverige for å selge avlatsbrev. På den måten kunne troende betale seg ut av helvetes plager.

Katolikk på rømmen

Avlatshandelen var en av Martin Luthers kraftigste anklager mot pavekirken. Etter den svenske reformasjonen i 1527 flyktet Olaus Magnus sørover, og endte opp i Venezia. Der ble han inspirert av patriarken til å lage et kart over hjemlandet, og etter hvert skrev han en bok om Norden.

Kartet ble tegnet rundt 1540.

Olaus Magnus (1490–1557) hadde åpenbare politiske motiver da han tegnet og skrev.

Etterpå gikk han i gang med sitt litterære storverk Historia de Gentibus Septentrionalibus , eller De nordiske folkenes historie . Det kom ut i 1555 på latin, omfattet 22 bind og ble oversatt til flere språk.

Drømmer, fantasi og teorier

Lenge var Olaus den beste kilden europeere hadde til historie og folkeliv i Norden.

Han skrev som han tegnet kart, fantasi ble flettet sammen med fakta. Og det hele var preget av eksilforfatterens drømmer om hjemlandet.

I det nordlige Italias milde vær argumenterte han for en litt spesiell klimateori. Han mente at desto kaldere og mer ubehagelig klima, desto tøffere innbyggere og bedre krigere levde i landet.

Danske slappfisker

For Olaus var det ikke nødvendig å reise lenger enn fra Norge og Sverige til Danmark for å få bevist teorien. Danskene var noen slappfisker sammenlignet med de nordlige naboene.

Svensken i eksil tenkte politikk, både mens han tegnet kart og mens han skrev. Han ville overbevise den katolske kirken om at Norden var en del av verden som måtte bevares i kirken.

Arvet biskopkappen og forble katolikk

Selv fortsatte Olaus å tjene sin kirke.

Flukten fra Sverige skjedde sammen med broren, som var katolsk biskop i Uppsala. Da broren døde, arvet Olaus dette embetet.

Han flyttet til Roma, hvor han gjorde alt han kunne for å overbevise resten av Kirken om at den måtte gjøre mer for å gjenvinne Sverige.

Artikkelen er del av innsikt-serien «Kartlagt» som trykkes i Aftenposten hver søndag.

Les flere «Kartlagt»-artikler:

Les også

Dette kartet kunne bare briter tegnet

Sjørøveren som laget navigasjonsbok

Statshemmeligheter på avveie

Den magiske telegrafen

Les mer om

  1. Kartlagt