Slik blir Nav i Frp-land

Færre kontorer, avvikling av skillet mellom stat og kommune og eget Nav-ombud. - Dette å styre Nav i dag er det samme som å ha 429 koner, sier Frps Robert Eriksson.

I 2006 satt daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i gang Nav-reformen med et pressestunt. Etter syv år er det ikke mulig å se noen effekt av en av tidenes reformer i det offentlige.
  • Per Anders Johansen

— Helt siden Bjarne Håkon Hanssen sto med en startpistol og startet Nav-reformen i 2006, har Nav blitt mer og mer fragmentert og mer og mer brukerfiendtlig, sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (Frp).

I Aftenposten i dag kommer det frem at Nav-reformen så langt har hatt null effekt.

Les også:

— Som å ha 429 koner

Nå legger Eriksson frem Frps plan for hva som mål gjøres med Nav, hvis partiet kommer inn i regjeringskontorene etter høstens valg.

1. Avvikle skillet mellom Nav stat og Nav kommune.

— I dag er Nav delt opp i to. Dette innebærer at Nav har et partnerskap med 429 kommuner, sier Eriksson. Han sammenligner dagens Nav-struktur med å ha 429 koner, og dertil like mange svigermødre. Da skjønner alle at dette ville ha blitt et krevende partnerskap, og at det kunne ha blitt mye kaos og rot. FrP ønsker å rendyrke en statlig styringslinje, slik at man får en enhetlig forvaltning og hvor ansvaret kan plasseres en plass, sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

2. Kutte antallet Nav-kontorer.

— Vi må ha færre Nav-kontorer, ikke ett i hver kommune. Dette skyldes rett og slett at de minste Nav-kontorene ikke har den tilstrekkelige kompetansen til å løse folks sammensatte problemer, sier Eriksson.

-Når vi har laget en reform som ikke kommer i mål, må vi politikere være så rakrygget at vi gjør de nødvendige endringene, sier lederen av Stortings arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (Frp).

3. Gi mer makt til det enkelte Nav-kontor

— Dagens organisering er blitt svært fragmentert og lite helhetlig. I dag er det slik at lokalkontorene, der brukerne henvender seg, ikke har vedtaksmyndighet. Vi ønsker å tilbakeføre kompetanse til lokalkontorene. I tillegg vil jeg også tilbakeføre oppgaver slik at lokalkontorene både får ansvar for de «brukernære ytelsene/oppfølging» og at man også tilbakefører vedtaksmyndighet.

4. Opprette eget Nav-ombud

Frp mener dette vil styre perspektivet til brukerne.

— I tillegg vil jeg innføre retten til å bytte saksbehandler og i visse tilfeller muligheten til å skifte kontor, sier Eriksson.

5. Opprette nye og forpliktende saksbehandlingstider.

— I dag må folk vente altfor lenge før de får et svar fra Nav og at saken blir ferdigbehandlet.

6. Redusere antallet Nav-tiltak

Nav har i dag om lag 50 ulike tiltak, og Frp mener dette er altfor uoversiktlig.

— Mange Nav-ansatte vet ikke engang om alle tiltakene og virkemidlene de kan benytte. Jeg ønsker å foreta en totalgjennomgang av alle tiltakene der formålet er å redusere antall tiltak med minimum 50 pst., og at fokus blir å hjelpe folk tilbake til arbeid.

Riksrevisjon-kritikk

De siste årene har Nav flere ganger fått kritikk fra Riksrevisjonen:

For mange feilutbetalinger.

Klager fra brukerne.

Manglende kompetanse, og regnskaper som er så dårligere og uoversiktlige at de ikke ble godkjent to år på rad.

— Grunnen at reglene i Nav er så kompliserte er jo at dere politikere stadig kommer med nye regler?

— Innenfor det tradisjonelle Nav-systemet er det om lag 50 ulike tiltak. Et av de store problemene i Nav er at man er blitt tiltaksavhengig. Nav er mer opptatt av å kjøre folk fra det ene tiltaket til andre, enn å se hva som fungerer, sier Eriksson.

- Frp var de første til å foreslå en Nav-reform, som hittil ikke har gitt noen resultater?

— Når vi har laget en reform som ikke kommer i mål, må vi politikere være så rakrygget at vi gjør de nødvendige endringene. Vi må gi Nav klarere og tydeligere rammer. Alle skjønner at det er krevende for Nav når man må forholde seg til 429 ulike partnere i kommunene.

- Hva vil dere løse ved å droppe skillet mellom stat og kommune i Nav?

— I dag er brukerne ofte kasteballer mellom den kommunale og statlige delen av Nav. Slik kan det ikke fortsette. Men i tillegg må vi redusere antallet kontorer.