Norge

EFTA-dom kan føre til endring av barnetrygden

En dom i EFTA-domstolen utvider retten til barnetrygd til også å omfatte barn i utlandet av skilte foreldre. Barneminister Solveig Horne (Frp) sier dommen kan få konsekvenser for barnetrygden.

 • Ntb

— Kanskje vi må legge om hele ordningen, sier Horne til VG.

Dommen kan komme til å koste norske skattebetalere 60 millioner kroner allerede første året, hvilket tilsvarer full barnetrygd på 11.640 kroner til rundt 5.200 barn.

— Vi risikerer å bli hele Europas sosialkontor. Etter få dager i Norge vil utenlandske arbeidstakere få rett til barnetrygd. Jeg er sterkt bekymret. Denne trygdeeksporten er det helt avgjørende for oss å få stoppet, sier Horne til avisen.

Flere forslag blir nå vurdert, blant annet en modell hvor nivået på barnetrygden differensieres opp mot kostnadsnivået i landet barnet bor. En annen modell er å gjøre barnetrygden til en kommunal ytelse som forutsetter at barnet som støttes, bor i vedkommendes kommune.

Behovsprøving er en tredje mulighet.

— Domstolen tvinger oss til å betale ut barnetrygd også til arbeidstakere i Norge som er skilt, og som har barn i utlandet. Utenlandske arbeidstakere vil ha rett til trygd etter noen få dager i arbeid. Dersom de blir arbeidsledige og fortsetter å være jobbsøkere i Norge, vil de har krav på barnetrygd og andre velferdsytelser, sier Horne.

Hun går nå gjennom hele ordningen sammen med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) for å se om det er mulig å tette hullet. (©NTB)

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dagbok fra helvete

 2. NORGE

  Klassene i barneskolen eser ut

 3. NORGE

  Slik overlister du høstørreten

 4. NORGE

  Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter mens forsvarsbygninger forfaller

 5. NORGE

  Møter en forandret rusomsorg

 6. NORGE

  Misbrukernes støttespiller på rehab: Arild Knutsen sprakk etter 17 år