Norge

«Innvandringen fra Polen vil ikke avta med det første»

På tre år kom det flere polakker til Norge enn det finnes norskpakistanere her.

Polsk innvandring har gitt Den katolske kirke massiv vekst. Her fra en av de polskspråklige messene i St. Olavs kirke i Oslo.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Uten innvandrerbefolkningen ville det knapt ha vært befolkningsvekst i Norge.

I en rapport som ble publisert i sommer, har Statistisk sentralbyrå sett nærmere på veksten mellom 2010 og 2013. På bare tre år ble det 135.000 flere innvandrere i Norge, i tillegg til et fødselsoverskudd i innvandrerbefolkningen på 23.100.

Mens innvandringsbefolkningen dermed vokste med 30 prosent i de tre årene, er tallet for resten av befolkningen 0,7 prosent, eller 34.000 mennesker.

Les også :

Les også

«Polsk standard er nå forbildet»

82.000 polakker

Ikke minst er det store forskyvninger i innvandrerbefolkningen på bare tre år.

Allerede i 2010 var polakker den største innvandrergruppen i Norge. Men bare i løpet av de tre påfølgende årene innvandret flere enn hele den norsk-pakistanske befolkningen. Det til tross for at innvandringen fra Pakistan startet allerede tidlig på 70-tallet.

I 2013 bodde det totalt 82.600 polakker her til lands. Og ifølge migrasjonsforsker Jon Horgen Friberg på forskningsinstituttet Fafo ser det ut til å bli flere.

- Innvandring fra Polen vil nok ikke avta med det første. Polen har hatt enorm økonomisk vekst, men også størst utvandring i Øst-Europa, noe som faktisk henger sammen. På ett eller annet tidspunkt vil Polen ha kommet så nær vesteuropeisk standard at potensialet for utvandring derfra vil minske. Men de er ikke der ennå, sier Friberg.

Han påpeker at det i tillegg finnes en rekke kanaler for polakker som vil til Norge.

- Mange har investert mye i rekruttering av polsk arbeidskraft. Det finnes egne polske arbeidslag i Norge og rekrutteringsskoler i Polen. Det bidrar til en selvopprettholdelse av disse strømmene, sier Friberg.

Les også:

Les også

Opptur i Polen - og Norge er med

Tredoblet

Én annen gruppe har også vokst kraftig.

På tre år har antallet innvandrere fra Litauen tredoblet seg, og gruppen utgjør nå over 30.000 mennesker.

Mens litauere i 2010 var den 19. største innvandrergruppen, nærmer de seg nå antallet norskpakistanere og norsksomaliere.

Som Aftenposten tidligere har skrevet, har norsksomaliere overtatt som den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge fra den norsk-pakistanske befolkningen.

Suksesshistorie

Polakker er nå også den gruppen som får flest barn av de ulike innvandrergruppene, i absolutte tall. 3420 barn med polske foreldre ble født i perioden, mot 2750 med somaliske foreldre.

- Det er litt tidlig å si, men polsk integrering ser ut til å være en suksess så langt. Risikoen er jo at mange har usikre og fleksible jobber, i bemanningsbyråer eller små underleverandører. Mange av disse sitter litt «fast» i dette sjiktet, og det er et fenomen som har vokst enormt. Det er nok den største integreringsutfordringen blant denne gruppen, sier Friberg.

Ved årsskiftet var det 760.000 med innvandringsbakgrunn blant de 5,1 millioner menneskene i landet. Det vil si at 15 prosent av befolkningen enten selv har innvandret eller har foreldre som har gjort det.

Rapporten viser også at europeiske innvandrere bosetter seg over hele landet — i motsetning til ikke-vestlige innvandrere, som er sterkt konsentrert rundt Oslo-regionen.

Les også:

Les også

  1. Nå mobiliserer «syndebukkene» før EU-valgeteller- Jeg er lei av å høre at vi tar jobbene fra engelskmenn