Norge

Vil forske på norske islamister

Islam-forsker Lars Gule søker Forskningsrådet om 10 millioner for å undersøke grupper som Profetens Ummah og Islam Net.

I vinter var Lars Gule til stedet under rettssaken i Oslo tingrett mot Ubaydullah Hussain som har hatt en ledende rolle i Profetens Ummah. Hussain ble dømt for hatefulle ytringer mot jøder i Norge og trusler mot journalister. Nå skal han skrive bok om norsk salafisme. Foto: Indrelid Trygve

 • Olga Stokke

Islam-forsker Lars Gule vil finne ut hvorfor unge muslimer bosatt i Norge reiser til Syria for å krige.

— I Norge er vi i den unike posisjon at dette er nye grupper, som Profetens Ummah. Det blir mulig å studere et miljø der disse etableres og vokser frem, sier Lars Gule, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Han ønsker å forske på gruppene Islam Net, Profetens Ummah og mulla Krekars tilhengere, og håper forskningsprosjektet kan belyse hvorfor muslimer fra Norge drar til Syria, hvem som organiserer reisene og hvilke internasjonale forbindelser og nettverk som inspirerer dem.

Gule beskriver gruppene slik:

Islam Net: En salafistisk (fundamentalistisk/ortodoks) gruppe med vekt på dawa, indremisjon, men som avviser jihad for å spre islam. Profetens Ummah: En salafistisk og jihadistisk gruppe som propaganderer for internasjonal jihad (hellig krig). Medlemmer eller sympatisører har reist til Syria for å slåss. Mullah Krekar: Har salafistisk og jihadistisk ideologi, men Krekars fokusområde er Kurdistan hvor han i dag sier han vil arbeide med fredelige midler for å utbre sine ideer. - Vi mener dette er aktuell og relevant forskning som kan gi innsikt til samfunnets målsettinger om å begrense ekstremiseringsprosesser, sier Gule.

Motvillige forskningsobjekter

Marius Linge har skrevet masteroppgave om Islam Net uten å få innpass hos dem. Han mener det et stort behov for mer forskning på Profetens Ummah, og spesielt norske muslimers motivasjon for å reise til Syria.

Han sier at gruppens hovedretorikk går på å oppklare misforståelser om islam, og at de med det som utgangspunkt mener at de fleste har forutinntatte oppfatninger mot dem.

— Dermed inntar de en offerrolle. Men generelt sett hadde Islam Net tjent på mer åpenhet, sier han.

Gule medgir at manglende tilgang kan bli en utfordring også for ham og hans kolleger.

— Men det burde være mulig å få dem og de andre gruppene i tale fordi de har interesse av å bli fremstilt så presist og fordomsfritt som mulig. Det betyr jo ikke at vi må være enige med dem og støtte deres ideologi, men de må bli presentert på en måte som de kjenner seg igjen i, sier Gule.

Hvis forskerne ikke slipper til, vil de forholde seg til hvordan gruppene har presentert seg i tradisjonelle og sosiale medier i form av handlinger, slagord, paroler, appeller.

Svarer ikke

Når Aftenposten prøver å ringe Islam Nets leder Fahad Qureshi for intervju om forskningen, blir vi satt over til mobilsvar. Her gir han klar beskjed til mediene om å fylle ut et skjema. Journalister må svare på en rekke spørsmål for å "unngå at islam eller vår forening blir misbrukt".

Vi blir blant annet bedt om å krysse av for om det kan gis garanti for ikke å omtale gruppen som salafi, radikal, ekstrem, misjonerende. Vi blir spurt om vi godtar «at Islam Net også skal få bruke sitater, bilder, opptak og annen dokumentasjon fra denne saken».

Til slutt må journalister godta at utfylt informasjon er juridisk bindende og kun kan oppheves med skriftlig tillatelse fra Islam Net.

Aftenposten kan ikke gå med på slike betingelser.

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Inge D. Hanssen: Ubaydullah Hussain ville skape blest rundt Profetens Ummah

 2. NORGE

  Ubaydullah Hussain i retten: - Trukket meg fra Profetens Ummah

 3. NORGE

  Islam Net oppfordrer til verbal jihad mot muslimske samfunnsdebattanter

 4. NORGE

  Ubaydullah Hussain hadde en rekke norske IS-krigere på mobilen sin

 5. VITEN

  Unge, norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme

 6. DEBATT

  Det er vanskelig å se mulla Krekar som en reell trussel mot rikets sikkerhet | Lars Gule