Frp lover rask behandling

Frps organisasjonsutvalg skal nå behandle saken der Ulf Leirstein har innrømmet upassende oppførsel. Kilden til opplysningene har sagt seg villig til å samarbeide med partiet.

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein har tatt timeout og stilt alle sine verv i bero etter at det onsdag ble kjent at han i 2012 sendte eposter med pornografiske bilder til yngre partifeller. Leirstein har beklaget oppførselen.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med kilden til opplysningene. Leirstein sendte i 2012 eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i FpU, ifølge NRK.

– Vi har hatt en samtale, hvor de tingene som ble kjent i mediene i går, var tema. Vedkommende ønsker ikke å stå fram i all offentlighet, men vil samarbeide med partiet for å få fram den informasjonen han har, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

– Det er mye bedre for oss å få det direkte fra vedkommende enn å få det via mediene. Vi hadde i dag et kort møte, men det blir flere møter, legger han til.

Les også

NRK: Frp-topp Ulf Leirstein sendte hardporno til 14 år gammel partifelle

Njåstad trer til side

Leirstein innrømmet og beklaget onsdag upassende oppførsel. Han ønsket overfor NTB torsdag ikke å kommentere saken ytterligere.

Det er nå Frps organisasjonsutvalg som skal behandle saken. Utvalget ledes av stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Helge André Njåstad, men han har valgt å frasi seg ansvaret for behandlingen av Leirsteins sak.

Årsaken er at Njåstad som andre nestleder i stortingsgruppen sitter i ledertrioen sammen med Limi og Leirstein.

– Jeg trer til side, og det er det øvrige organisasjonsutvalget som følger opp. Det vil derfor være Gustav Bahus som fungerer som leder i den saken, sier Njåstad til NTB.

Bahus er fylkesleder for Frp i Hordaland.

Få dager

Limi antyder en konklusjon i saken i løpet av noen dager.

– Både for oss i stortingsgruppen og Ulf Leirsteins del er det viktig at dette skjer veldig raskt og også for dem som har kommet med info. Alle er tjent med at dette blir behandlet på en rask og grundig måte, sier han.

NRK sitter med kopier av e-postene fra Leirstein. I en e-post er det vedlagt 44 hardpornografiske bilder. Én av FpU-erne som mottok epost fra Leirstein, var 14 år gammel.

– Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft, skriver Frp-veteranen i en epost til NRK.

Leirstein valgte onsdag å stille alle sine verv i bero. Det betyr at han for øyeblikket verken er parlamentarisk nestleder, justispolitisk talsmann eller leder av Frps valgkomité.

Ikke konkludere

Når organisasjonsutvalget er ferdig med sitt arbeid, vil det ifølge Limi være opp til stortingsgruppen å avgjøre om Frp-veteranen kan få disse vervene tilbake.

Limi vil heller ikke slå fast at Leirstein har brutt Frps retningslinjer.

– Jeg ønsker ikke å konkludere på dette. Det er en grunn til at vi ber organisasjonsutvalget se på det, sier han, og svarer slik på spørsmål om politiet vil bli koblet inn i saken.

– I denne spesielle saken er det svært lite aktuelt. Dette ligger langt tilbake i tid. Hvis det er hendelser av nyere dato som har skjedd for kort tid siden, vil organisasjonsutvalget gjøre de vurderingene, sier Limi.

Han minner om at Leirstein-saken ligger mange år tilbake i tid, og understreker at Frp har et strengt etisk regelverk som beskriver hva som er tillatt og ikke når man har tillitsverv i partiet.

– Alt tyder på at vårt regelverk har bidratt til at man er mer bevisst på hvordan man opptrer.