40 halvautomatiske våpen kan bli forbudt med den nye våpenloven

Den nye våpenloven vil sette en stopper for at privatpersoner kjøper halvautomatiske våpen.

En hylse forlater våpenet, en Colt AR-15, som er blant de halvautomatiske riflene Politidirektoratet antar blir rammet av den nye våpenloven. Dette bildet er tatt under et skytestevne i USA.

– Dette er våpen som har fått mye oppmerksomhet. De har stort skadepotensial. Vi har hatt hendelser av svært alvorlig karakter med denne typen våpen. Det har derfor lenge vært et mål å begrense salget så mye som mulig, sier Kristin Ottesen Kvigne, avdelingsdirektør i avdeling for politifag i POD.

Stortinget vedtok en ny våpenlov 8. mars 2018. Den nye loven gjør det forbudt å kjøpe og eie halvautomatiske rifler med stort skadepotensial.

Det er i dag tillatt å kjøpe flere typer halvautomatiske våpen til bruk i jakt-, øvelses- og konkurranseskyting.

Nå har Politidirektoratet (POD) sendt ut et brev til samtlige politidistrikter med oversikt over hvilke halvautomatiske rifler de antar blir rammet av den nye våpenloven.

– Vi synes det er riktig at de som nå går til innkjøp av denne typen våpen, får vite at våpenet antas å bli forbudt når ny lov trer i kraft. Derfor ber vi politidistriktene om å informere aktuelle søkere om det fremtidige forbudet.

Blant riflene på PODs liste er AR-15, det mest kjente eksempelet på en såkalt angrepsrifle. Våpentypen er blitt brukt i en rekke massedrap i USA, blant dem skoleskytingen i Florida i februar og i Las Vegas i oktober i fjor.

Få vil oppfylle kravene

Allerede i 2012 foreslo 22. juli-kommisjonen å forby halvautomatiske våpen. Da haglet kritikken fra organisasjoner som representerer skyttere eller våpeneiere.

Riflen terroristen Anders Behring Breivik kjøpte i 2010, er halvautomatisk. Den kjøpte han på lovlig vis. Han oppga at den skulle brukes til storviltjakt. Denne riflen er blant våpnene som blir forbudt.

Den nye lovforskriften vil fastsette hvilke våpen som blir forbudt. Men denne er ikke på plass ennå.

– Slik vi leser den nye loven, vil det kreves et høyt aktivitetsnivå for å få dispensasjon, og vi antar at det vil være et fåtall personer som vil kunne oppfylle kravene som loven stiller for å eie denne typen våpen, sier Kvigne.

Flere jaktrifler kan bli rammet

Det er i dag lov å bruke enkelte typer halvautomatiske rifler til jakt, men POD sier det er et lavt antallet jegere som bruker slike våpen.

– Likevel vil det være noen som blir rammet, sier Kvigne.

Dagens lovverk forbyr privatpersoner å kjøpe og eie halvautomatiske skytevåpen, men det kan bli gitt dispensasjon fra dette forbudet av POD.

Ruger Mini 14, våpenet Anders Behring Breivik brukte, er på listen over våpen POD antar blir forbudt.

Noen unntak

De som allerede eier denne typen våpen, har følgende alternativer:

  • Selge det til en kjøper i Norge. Dette må være en privatperson med tillatelse eller en godkjent forhandler.
  • Selge våpenet til et land utenfor Norge som tillater den aktuelle våpentypen.
  • Levere inn våpenet til politiet for destruksjon.
  • Beholde våpenet mot at det plomberes.

– Når regner dere med at folk vil måtte kvitte seg med de halvautomatiske riflene?

– Når loven trer i kraft, har våpeneierne tre år på å kvitte seg med våpnene, med mindre man oppfyller kravene for å inneha våpen til sportsskyting, sier Kvigne.

Kravene vil bli klare når den nye forskriften er på plass. Personer som oppfyller kravene til medlemskap og aktivitet i skytterforbund som har godkjente skyteprogram for de aktuelle våpentypene, antas å kunne beholde våpenet. Dette omfatter Dynamisk Sportsskyting Norge og Norske Reserveoffiserers Forbund.