Norge

Kraftig økning i unges legebesøk etter ny fraværsgrense

De fleste av oss går litt oftere til fastlegen, men blant annet unge mellom 16 og 19 år har omfanget skutt i været.

Antall legebesøk har steget med hele 15 prosent blant dem mellom 16 og 19 år. De går til legen for å dokumentere sykdom som fraværsgrunn, mener SSB.

  • og NTB

Alt i alt er utviklingen relativt forutsigbar og stabil når det gjelder den norske befolkningens kontakt med fastlegen sin. Vi går til legekontoret mellom 2,6 og 2,7 ganger i året, og hvert år øker det totale antallet legebesøk med rundt 2 prosent – bortsett fra for dem som er mellom 16 og 19 år gamle. De har hatt en økning på 15 prosent årlig siden den nye og strengere fraværsgrensen ble innført i videregående skole høsten 2016, viser de siste tallene fra Allmennlegetjenesten.

Mange av konsultasjonene gjaldt ganske lette helseplager. Det tilsier ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) at den markante økningen i fjor, som er samsvarende med utviklingen året før, var en følge av skoleelevers behov for å dokumentere sykdom som grunn for fravær fra undervisning i videregående opplæring.

  • Silje Knutsen (18): Fraværsgrensen går ikke bare utover elever

Opp 20–30 prosent

Helårstallene kamuflerer dessuten en økning som er nesten dobbelt så stor. De nye fraværsreglene startet med skoleåret i august 2016, og gjorde seg gjeldende på fastlegestatistikken først i andre halvår samme år. Sammenlignet med henholdsvis andre halvår i 2015 og første halvår 2016 var nivået mellom 20 og 30 prosent høyere i andre halvår av 2016 og i første halvår i fjor.

I andre halvår av 2017 var fastlegetallene til 16-19-åringen bare litt høyere enn ett år tidligere. Det ser dermed ut til at det økte nivået har holdt seg nokså stabilt etter endringene av fraværsreglene.

Oftere til legen

For befolkningen samlet øker antallet konsultasjoner raskere enn befolkningsveksten. Økningen i konsultasjoner på 1,8 prosent i fjor kan med andre ord bare delvis kan forklares av veksten i folketallet dette året. Befolkningen vokste med 0,7 prosent fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, poengterer SSB.

Om lag sju av ti av oss oppsøkte fastlegen en eller flere ganger i 2017. Denne andelen har ikke endret seg nevneverdig, men antall konsultasjoner har steget med drøyt 200.000 de fleste årene etter 2012 – tilsvarende mellom 1,5 og 2 prosent per år.

Hyppigheten av legebesøk stiger med økende alder – i 2017 fra et gjennomsnitt på 1,2 konsultasjoner per barn som er mellom 6 og 15 år gamle til fem konsultasjoner per person i 80-årene.

Les mer om

  1. Fraværsgrense
  2. Ungdom
  3. Skole
  4. Sykdom
  5. Fastlegene