Norge

Utvekster i helsevesenet

PRIVATE SYKEHUS er blitt en av Norges nye vekstnæringer. Men er veksten sunn?I Norge er det et offentlig ansvar å sørge for at befolkningen har et godt sykehustilbud, og slik bør det være. Det er likevel fullt mulig at man kan få mest helse per krone hvis de statlige helseforetakene bestiller en del tjenester fra privateide sykehus. Aftenposten har i en artikkelserie dokumentert en særdeles kraftig vekst i privat sykehusdrift de siste årene. Det er lite som tyder på at dette så langt har vært en god bruk av offentlige helsebudsjetter. På en forbløffende nonchalant måte har flere statlige helseforetak inngått kontrakter med private sykehus og klinikker som har omskapt slike til rene gullgruber.

FINANSIERINGSORDNINGENEi helsevesenet er preget av kompromiss mellom ulike hensyn. Offentlige sykehus får en viss, men ikke full, betaling for hver operasjon for å oppmuntre til effektivitet. Resten av kostnadene må dekkes av sykehusenes grunnbevilgninger, eller rammetilskudd, for å sette et tak på den samlede ressursbruken. Når man samtidig betaler private sykehus etter andre prinsipper, kan det fort gå galt. Full betaling per operasjon inviterer private aktører til å prøve seg som spekkhuggere. De spesialiserer seg på enkle operasjoner med høy pris. Og regionale helseforetak som hevder å ha fått politiske pålegg om å bruke private sykehus til å fjerne ventelister, har latt dem få lov.

OFFENTLIGE SYKEHUSLEGER sitter ofte i en nøkkelrolle som bestemmer hvordan dette systemet virker i praksis. Aftenpostens artikler har avslørt prinsippløse holdninger til dobbeltroller og interessekonflikter. En god del offentlige leger henviser jevnlig pasienter til private klinikker hvor de selv eller deres sykehuskolleger har bijobber og noen ganger også eierinteresser. Egen lommebok synes viktigere enn effektiv bruk av offentlige midler og lojalitet overfor arbeidsgiver.

DET STØRSTE ANSVARET for disse utvekstene ligger hos de regionale helseforetakene. Noen av dem har inngått nesten amatørmessige avtaler med enkelte private sykehus. I tillegg har de vist liten evne til å ta fatt i forholdene ved de offentlige sykehusene de selv driver. "Ledelsene i de regionale helseforetakene er redd konflikter med en sterk legegruppe", sier professor Terje P. Hagen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Paradoksalt nok er det svakheter i de statlige helseforetakene som mer enn noe annet begrenser muligheten for en fornuftig bruk av private sykehus.

 1. Les også

  Henviser pasienter til egen klinikk

 2. Les også

  Vil presse prisene ned

 3. Les også

  - Legeflukt skyldes dårlig personalpolitikk

 4. Les også

  - Tappes for ekspertise

 5. Les også

  For gode avtaler, sier helsetopp

 6. Les også

  - Vi kuttet ventelistene

 7. Les også

  Oslo bruker private mest

<b>Offentlige leger</b> henviser jevnlig pasienter til private klinikker hvor de selv har bijobber og noen ganger også eierinteresser. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Betalte 60.000 av egen lomme for å slippe ryggsmerter. Kraftig økning hos private sykehus under koronakrisen.

 2. NORGE

  Planer om privat kreftklinikk lagt på is

 3. NORGE

  Tre år etter at loven ble innført: Et fåtall guttebabyer omskjæres på norske sykehus

 4. DEBATT

  Når offentlige sykehus oppgir ventetider som ikke er reelle, undergraves alternativene | Fagermoen og Loennecken

 5. NORGE

  Staten kjøpte privat øyebehandling for 200 millioner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.

 6. NORGE

  Legeforeningen: – Forsikring kan føre til overbehandling