Anbefaler å gå i dialog med arbeidsgiver ved barnehagestreik

Torsdag ble barnehagestreiken trappet opp. Foreldre har ingen rettigheter ved streik. De må ta ut ferie eller fridager – eller jobbe hjemme.

Foran Svartdalsparken Kanvas-barnehage på Ryen står Lene U.P. Herlufsen og tre kolleger i streikevakt.

Utenfor Svartdalsparken Kanvas-barnehage står fire barnehagelærere ikledd gule vester merket «streikevakt». Det er totalt seks ansatte som er tatt ut i streik.

– Vi har masse streikevilje, den er på topp, forteller barnehagelærer Lene U.P. Herlufsen.

Hun presiserer at de ikke ønsker en streik, men mener at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ikke har gitt dem noe annet valg. Herlufsen forteller at de opplever mye støtte fra foreldre og kolleger mens de står streikevakt utenfor barnehagen.

– Vi er så takknemlige for all den forståelsen vi får fra foreldrene til barna. Vi vet at streiken har skapt utfordringe og er veldig lei oss for at dette går utover barn og foreldre. De blir jo en uskyldig tredjepart.

Rundt tusen ansatte i private barnehager har streiket siden mandag. Fra torsdag tas ytterligere tusen ut i streik. Streiken trappes opp i 14 nye kommuner. Oslo er den kommunen som har desidert flest barnehager i streik.

Barnehagelærer Liv Westby kan fortelle at streiken skaper stort engasjement hos de ansatte. I barnehagen holder to avdelinger av gangen åpent. De tilbyr også lekegrupper fra halv ni til fire. Barnehagen har 66 barn.

Ingen rettigheter

I foreldregrupper på nett og på arbeidsplasser rundt om diskuteres det hvordan man skal løse situasjonen når barnehagelærerne streiker. For foresatte som rammes av barnehagestreik har ingen rettigheter etter folketrygdloven. Den enkelte arbeidstager og arbeidsgiver må selv finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Det er ingen bestemmelser i lov eller avtale om fri med lønn, og dette vil ikke falle inn under «sykt barn» bestemmelsene. Så her er det ferie og fleksdager som gjelder.

Det opplyser Kristine Nergaard, forsker i FAFO. Hun viser til at man kan bruke mulighetene til fleksibel arbeidstid ved å jobbe på ettermiddag/kveld mens den andre forelderen er hjemme.

– Jeg vil tro de fleste forsøker å finne en praktisk løsning overfor sine ansatte. Flere av barnehagene har et begrenset tilbud der man rullerer på å være i barnehagen, slik at foreldrene ikke behøver å være hjemme alle dager.

Finn løsninger lokalt

Aftenposten har kontaktet flere store arbeidsgivere for å høre om hvordan de løser situasjonen for ansatte som berøres av streiken. Foreløpig har det ikke vært behov for å finne løsninger.

Norges største interesseorganisasjon for bedrifter, NHO, oppfordrer til god dialog på den enkelte arbeidsplass.

– Arbeidsgiver har ikke plikt til å legge til rette for å avhjelpe situasjonen som oppstår på grunn av streiken. Men vår erfaring er at de aller fleste finner gode løsninger lokalt.

Det skriver Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Hun påpeker at det kan være bruk av ferie, avspasering, permisjon uten lønn eller lignende. Hjemmekontor kan også være en løsning på noen arbeidsplasser, uten at dette er en rettighet for den enkelte.

På nett foreslår foreldre felles lekegrupper og hjemmekontor for å få kabalen til å gå opp. Arbeidsrettsekspert Runar Homble, arbeidsrettsadvokat og partner i Homble Olsby anbefaler arbeidstakere å gå i dialog med arbeidsgiver for å finne en praktisk ordning.

De streikende på Ryen tørr ikke spå hvor lenge streiken vil vare.

– Vi forholder oss bare til det vi vet nå, vi vet ikke hvor lenge den vil pågå. Det er vanskelig å forutsi, sier barnehagelærer Herlufsen.