Politikere ut mot Ap-minister etter Aftenposten-avsløring: – Har vingeklippet eget direktorat

Samferdselsministeren ga hemmelig instruks om at Vy ikke kunne tape togkampen om Østlandet. Det får politikere på den blå siden til å se rødt.

Høyres Trond Helleland (i midten) er kritisk til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds innblanding i togkampen på Østlandet.

– Samferdselsministeren har endret spillereglene i tolvte time og overkjørt sitt eget direktorat, sier Trond Helleland.

Han er transportpolitisk talsperson i Høyre.

Denne uken avdekket Aftenposten at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) grep inn i kampen om togtilbudet på Østlandet. Nygård ga en hemmelig instruks til Jernbanedirektoratet. Den handlet om at de måtte la Vy vinne minst én av de to strekningene det var forhandlinger om. Kontraktene er til sammen verdt over 20 milliarder kroner.

Instruksen blokkerte også Flytoget fra å levere et samlet tilbud på begge strekningene. Det var et slikt tilbud Vy vant alt med. Men til en mye høyere pris enn Jernbanedirektoratet forventet å få.

Helleland mener direktoratet fikk dårligere kort på hånden i forhandlingene med Vy, fordi de ikke hadde mulighet til å gå videre til Flytoget. Dermed fikk de ikke sikret best pris for staten.

– Nygård har vingeklippet direktoratet, mener Helleland.

Han er ikke alene om å reagere. Onsdag var han en av flere politikere som grillet regjeringen om temaet i spørretimen på Stortinget.

Dette spurte de om i Stortinget

I spørretimen ble regjeringen spurt om flere tema:

  • Har statsrådens instruks ført til at Vy får for mye betalt av staten?
  • Har samferdselsdepartementet brutt habilitetsreglene i forvaltningsloven?

Samferdselsdepartementet har avfeid spørsmålene om habilitet tidligere. De har påpekt at prosessen var en såkalt direktetildelingdirektetildelingI en direktetildeling forhandler staten med en foretrukken avtalepart. Dersom man ikke blir enig, har staten mulighet til å gå videre og forhandle med andre., ikke en konkurranse.

Både Høyre, Frp og Venstre mener uansett regjeringen har sett bort fra hensynet til passasjerene. De mener også mye tyder på at de bukket under for press utenfra.

«Bestillingsverk fra LO»

LO og Norsk Jernbaneforbund har i lang tid lobbet mot en oppdeling av Østlandet. De har vært tydelige på at Vy bør fortsette å kjøre alle togene på Østlandet.

Det har Helleland liten tro på.

– Det hele fremstår som et bestillingsverk fra LO, sier han.

Også Venstres André N. Skjelstad mener det er «ganske åpenbart» at uformelle prosesser med LO på bakrommet har spilt en rolle.

– Vi har mistenkt en svært uryddig håndtering av saken fra statsrådens side. Nå er dette bekreftet, sier han.

Morten Stordalen i Frp kaller regjeringens håndtering en «skandale» som bare vokser seg større.

– De setter hensynet til husfreden i LO foran tilbudet til befolkningen, sier han.

Nygård har overfor Aftenposten avvist at presset fra fagforeningene har påvirket tildelingen.

– Ingen utenfor regjeringen vil legge ned Flytoget

At Vy vant togkampen, betyr også slutten for Flytoget. De forventer å måtte legge ned når kontrakten deres med staten går ut i 2028. Det er ikke umulig at de forsvinner fra togskinnene lenge før den tid.

Det reagerer særlig Frp på. De viser til at Flytoget er regnet som Norges mest populære togtilbud.

– Det finnes knapt et menneske utenfor regjeringen som vil legge ned Flytoget, sier Stordalen.

Det ville heller ikke Jernbanedirektoratet. De har hele veien anbefalt å splitte tilbudet mellom Vy og Flytoget. De mener fortsatt dette vil gi det beste tilbudet for passasjerene. Det var prisen som avgjorde kampen til fordel for Vy, skriver de i tildelingen.

Vil undersøke saken videre

– Hvis regjeringen har rotet dette til, kan fellesskapet ha tapt store summer, sier Peter Christian Frølich (H).

Han er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Nå ønsker han å foreslå at komiteen, som er Stortingets eget kontrollorgan, ser på saken.

– Høyre vil undersøke om det har skjedd noe kritikkverdig, sier han.

«Ingen illusjoner»

Jon-Ivar Nygård avviser igjen at presset fra fagforeningene spilte inn i tildelingen. Han sier at han fikk mye kritikk fra forbundene bare for i det hele tatt å vurdere enn oppdeling av togtilbudet.

– Jernbanedirektoratet er ikke blitt instruert av meg til å anbefale en samlet tildeling av togtilbudet på Østlandet, sier han.

Han avviser også å ha vingeklippet eget direktorat. Det var for stor risiko å la Vy bli stående uten togtrafikk på Østlandet i årene fremover, ifølge han.

– Dette ønsket jeg derfor å presisere i mandatet til direktoratet. Det var også offentlig kjent at Vy skulle få minst en av pakkene allerede 3. mars.

Nygård avviser at prosessen har vært uryddig, men sier han var forberedt på anklagene.

– Jeg har ikke hatt noen illusjoner om at dette er en beslutning som kan fattes uten at mange er kritisk til resultatet.