Tidligere varsler er kritisk til alkohol-stopp i Forsvaret: – Det er å begynne i feil ende

Jenny Marie Kvisler Lillevold frykter en uforsvarlig hastebehandling av Forsvarets nye plan mot mobbing og trakassering.

Jenny Marie Kvisler Lillevold sto i en over to år lang varslingsprosess i Forsvaret. Nå er hun bekymret for at det går fort i svingene.
  • Live Tronstad

Forsvaret jobber med en ny handlingsplan. Torsdag kunne Aftenposten fortelle om flere av tiltakene som nå vurderes. Alkoholforbud i militære leirer og svensk samtykkelov er to av mange tiltak.

Jenny Marie Kvisler Lillevold har selv varslet i Forsvaret, hvor hun jobbet som offiser og feltprest. Hun har lest hva som ligger i utkastet til handlingsplan. Hun sitter igjen med flere spørsmål.

Varsler: Gode, men vage tiltak

Hun er positiv til flere av forslagene Forsvaret nå vurderer:

  • Å sørge for at det alltid er minst to av samme kjønn på rom.
  • Risikovurderinger i alle avdelinger.
  • Straksreaksjoner etter hendelser.

En felles prosedyre for varsling er noe av det viktigste å få på plass, mener Lillevold. Hun omtaler det som sin kampsak.

– Det må Forsvaret ha. Det må være et øverste sentralt organ som er veiledende og rådgivere i varslingshåndtering. Det kan sørge for felles utdanning og kompetanse nedover i systemet.

Lillevold mener en sentral enhet må kunne være øverste instans i saksbehandling og ha oversikt over alle saker i hele Forsvaret.

Men blant de andre tiltakene, er det flere som fremstår «diffuse» for Lillevold.

Jenny Marie Kvisler Lillevold.

– «Det skal reageres og få konsekvenser hver gang en enkeltperson oppfører seg uakseptabelt». Hva er uakseptabelt? Hva er konsekvensen, spør hun.

Forsvaret vil også vurdere å innføre samtykkelov etter mal fra Sverige. Lillevold stiller spørsmål ved hva som menes med dette.

– Vi har ikke en samtykkelov i Norge nå. Og jeg forstår ikke hvordan det skal innføres i Forsvaret. Voldtekt vil jo måtte anmeldes til sivilt politi.

Kritisk til alkoholforbud

Fagforeningsledere har reagert på at Forsvaret vurderer å stoppe alkoholservering i alle militære leirer. Det er også Lillevold kritisk til.

– Det er å begynne i feil ende. Du blir ikke idiot bare fordi du drikker. Det er holdningene som ligger til grunn.

Hun syns det er viktig at Forsvaret tar et standpunkt til alkoholbruk og profesjon. Det kan til tider være en problematisk drikkekultur, mener hun. Samtidig er det en annen side av saken:

– Det blir å fjerne en viktig sosial arena, som man ikke har tilgang til ellers i utenforliggende steder. Da vil festen bare flytte seg til et annet sted, hvor Forsvaret ikke har noen kontroll, sier hun.

Varsler-advokat: Ser ut som Forsvaret tar det seriøst

Silje Falmår sto frem på NRK og fortalte om mobbing, trakassering og overgrep i Forsvaret.

Heidi Reisvang er hennes advokat og følger spent med på Forsvarets håndtering.

Om alkoforbud sier advokaten dette:

– Jeg tror ikke et forbud er løsningen. Forsvaret må se på hvilken betydning alkoholen har på opptredenen til dem som drikker, sier Reisvang.

– Når det gjelder øvrige tiltak som skisseres, er spørsmålet om man får til dette på en god måte når det innføres så raskt.

Men hun mener det ser ut som Forsvaret tar dette seriøst, ved første øyekast.

– Det viktigste er at de som er involvert i varslingssaker ivaretas på en god og trygg måte. Jeg er generelt kritisk til hvordan Forsvaret har håndtert en del slike saker tidligere.

Er skeptisk til hastverk

Jenny Marie Kvisler Lillevold er bekymret for at det går for fort i svingene i Forsvaret nå.

Hun følte seg første gang hørt da en rapport ble publisert i november.

– Jeg ventet i over fire år før PWC-rapporten kom. Det er viktigere for meg at det skjer noe konstruktivt innen rimelig tid, enn at det skjer noe i morgen, sier hun nå.

Hun er bekymret for at mediepress gjør at det går for fort. Siden hun sluttet i Forsvaret i fjor, har hun selv jobbet med varsling og varslingsrutiner i Kirkerådet.

– Å hasteinnføre tiltak på fire måneder er ikke forsvarlig. Nå må Forsvaret sette en tidsfrist som innebærer nok tid til å lage en god og holdbar plan som løser og ikke skaper problemer.