Økende skepsis til Tiktoks nye datasenter på Hamar. Nå kan også vertskommunen få Tiktok-forbud.

Ordfører Einar Busterud ser likevel ingen grunn til å stanse planene.

Slik skal det nye datasenteret se ut. Byggingen er allerede i gang på tomten, som ligger i Hamar og Løten kommuner. Alle tre bygg skal stå ferdige sommeren 2024.

Hvorfor skal Norge huse det nye datasenteret til et selskap vi ikke stoler på?

Det er spørsmålet mange stiller seg, etter at Stortinget, departementene og en rekke offentlige virksomheter de siste ukene har forbudt bruk av Tiktok på tjenestemobiler.

Det skjer etter anbefaling fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)NSM er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet i Norge. De skal gi råd om og gjennomføre tilsyn og andre kontrollaktiviteter knyttet til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning., som frykter at sensitive data fra det sosiale mediet kan havne hos kinesiske myndigheter – til tross for at TikTok har benektet at det kan skje.

I USA ønsker Biden-administrasjonen å innføre et totalforbud mot appen, med mindre de kinesiske aksjeeierne selger seg ut.

Justisdepartementet vurderer saken

Blant de siste kommunene som vurderer et forbud, er Hamar. Konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen sier til Hamar Arbeiderblad at de vil ta en avgjørelse innen kort tid. Det skjedde etter at kommunestyrerepresentant Stig Vaagan (V) ba kommunen vurdere dette.

Det spesielle med Hamar, er at de sammen med naboen Løten er vertskap for Tiktoks nye europeiske datasenter. Der er byggingen allerede i gang.

Det er selskapet Green Mountain som har fått tillatelse til å bygge det nye datasenteret, og som har hanket inn Tiktok som kunde. Green Mountain har uttalt at de har spurt NSM om etableringen, uten at de hadde noen innvendinger.

Nå vil myndighetene gå grundigere inn i saken, etter at flere på Stortinget har reagert.

– Vi vil vite at regjeringen har vært inne i saken og gjort grundige vurderinger, sier Venstres Alfred Bjørlo til TV2.

Til NRK viser SVs Lars Haltbrekken til at flere aktører betrakter selskapet som et sikkerhetsproblem.

Justisdepartementet har bedt NSM og PST om en vurdering av avtalen mellom Green Mountain og Tiktok, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik til NRK.

Ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss mener på sin side det nye datasenteret vil bruke så mye strøm at det blir for lite igjen til andre bedrifter i Innlandet. De kaller prosjektet «et kinderegg fra helvete».

Ordfører i Hamar Einar Busterud (By- og bygdelisten).

Kan føre med seg 350 arbeidsplasser

I Hamar ser ikke ordfører ordfører Einar Busterud noen grunn til å stanse planene. Han påpeker at Tiktok også har to datasentre i Irland, og at det ikke er noen restriksjoner på privatpersoners bruk av den kinesiske appen.

Lokalt har man anslått at etableringen kan føre med seg 350 nye arbeidsplasser.

– Generelt bør man være forsiktig med sosiale medier på jobbtelefonen, da alle samler inn store mengder persondata. Når det gjelder kommunens egen bruk, retter vi oss etter anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Men det er et lite paradoks at de som jobber med ungdom, sier at Tiktok er kanalen for å nå dem, sier Busterud.

– Er ikke det spesielt å ville skape arbeidsplasser basert på et selskap flere ser på som en sikkerhetstrussel?

– Hvis du selger en tomt til en Rema-butikk, har du ikke kontroll med hvilke leverandører de har. På samme måte er det med Green Mountain. Det er ikke vi som styrer den butikken, sier Busterud.

Oppfatter ikke mistillit til Tiktok

I Green Mountain sier administrerende direktør Svein Atle Hagaseth at han ikke oppfatter at norske myndigheter ikke stoler på Tiktok. Han kaller det en anbefaling om at bruk av apper som Tiktok må vurderes på tjenestetelefoner.

– Vi har gjennomgått selskapsstrukturen og ingen av Tiktok-selskapene er registrert i Kina. Selskapet er eid 60 prosent av internasjonale investorer, 20 prosent av grunnlegger og 20 prosent av de ansatte. Dessuten vil etableringen av et senter i Norge bidra til at data fra Europa blir i Europa, og dermed motvirke noe av kritikken som er kommet, sier han.

– Hva tenker dere om at Justisdepartementet nå har bedt NSM og PST vurdere avtalen?

– Vi fortsetter gjerne den gode dialogen vi har hatt med NSM gjennom flere år, og stiller gjerne på møter for å svare på spørsmål rundt sikkerheten både i denne og andre av våre avtaler, sier Hagaseth.