Norge

- Høyesterett undergraver Stortinget

  • Forf>
  • <forf>ola Henmo <
  • Nok et beklagelig eksempel på at Høyesterett forsøker å opptre som lovgiver, sier en frustrert Trond Helleland (h), leder av justiskomitéen i Stortinget.

Han mener landets øverste domstol handler stikk i strid med intensjonen i gjengangerparagrafen når den halverer straffen til en mann som har 30 dommer på rullebladet.— Høyesterett er i ferd med å legitimere vinningskriminalitet begått av rusmiddelmisbrukere. Det har jeg overhodet ingen sans for. Dette føyer seg pent inn i rekken av saker der Høyesterett forsøker å undergrave det lovgivningsarbeidet et flertall i Stortinget har gjort.

Manglende vilje.

Helleland mener Høyesterett ikke viser vilje til å ta Stortingets signaler på alvor.- Vi har sett det samme i forhold til voldsforbrytelser og voldtekter. Der har domstolen konsekvent lagt seg i nederste del av strafferammen. Jeg er egentlig rystet over at landets høyeste domstol setter seg til doms over Stortingets lovgivning. Slik gjør den det nesten umulig for oss å sitte som lovgivere.Ved behandlingen av straffeloven i vår, reduserte Stortinget kraftig antallet lovbrudd med fastsatt minstestraff. Samtidig presiserte politikerne at når det gjelder vold, voldtekter og gjentatt vinningskriminalitet skal straffene skjerpes- Og et klart flertall har gjort det klart at dersom ikke Høyesterett i praksis følger opp, vil vi vurdere flere og høyere minstestraffer.

Ikke relevant.

At det i lovens forarbeider åpnes for å sondre mellom rene vinningskriminelle og rusmiddelmisbrukere som skal ha penger til stoff, er ifølge Helleland ikke relevant i 31-åringens sak.- Vi har innført dommerledet narkotikaprogram, en form for behandling for gjengangere, men der er det en klar forutsetning at misbrukeren skal avstå fra kriminalitet i behandlingsperioden. Hvis det vilkåret blir brutt, skal vedkommende inn til ordinær soning.

Les også

  1. Slapp fengsel fordi han var narkoman