Frontalangrep på Solberg

Kommunalminister Erna Solberg har, for å få utvist mullah Krekar, brukt informasjon fra vitner som trolig er blitt torturert, hevdet advokat Brynjar Meling i Oslo tingrett tirsdag.

  • Forf>

— Jeg synes det er ganske spenstig at Erna Solberg, uten blygsel, bruker informasjon fra vitner som hevder de er blitt torturert. Det viser hvor langt hun er villig til å gå for å få utvist Mullah Krekar, sa Meling. Han pekte deretter på at Økokrim, som hadde ansvaret for å etterforske terroranklagene mot Krekar, valgte å ikke bruke de samme opplysningene. Meling brukte hele gårsdagen på sin prosedyre, sluttinnlegget i saken som Krekar har anlagt mot staten for å få kjent utvisningsvedtaket ugyldig. Vedtaket ble fattet først av Utlendingsnemnda etter diktat fra kommunalministeren. Kommunalministeren har hjemmel til et slikt diktat bare i saker som angår rikets sikkerhet.

Erling Grimstad.

I prosedyren trakk advokat Meling frem de bevisene og vitneforklaringene han mener taler til Krekars fordel. Fere ganger kom han tilbake til forklaringen fra advokat Erling Grimstad, som var sjef for Økokrim da man etterforsket terrormistankene mot Krekar. - Grimstad sa at det var meget uheldig at etterforskningen mot Krekar ble avsluttet på det tidspunktet den ble det, ikke minst av hensyn til Krekar selv.Politiets sikkerhetstjeneste, PST, var også med på etterforskningen og informasjon derfra tilfløt Økokrim. Nettopp informasjon fra PST til kommunalminister Solberg var sentralt da hun fattet avgjørelsen om å utvise Krekar, men under sin forklaring nektet hun å fortelle noe om dette, av hensyn til rikets sikkerhet. Hun viste i stedet til en "helhetsvurdering".- Retten kan ikke, som kommunalministeren, lukke øynene hver gang man kommer til konkrete anførsler og si at man velger å bygge på en helhetsvurdering. Her må retten vurdere hver enkelt påstand opp mot bevisene i saken, sa Meling. Han gikk også til angrep på de åpne kildene som Solberg har brukt. Han mener at hun og hennes departement knapt har utøvd kildekritikk i arbeidet med Krekar-saken. Han pekte spesielt på informasjonen fra Internett-stedet Wikipedia, der hvem som helst, uten kontroll, kan legge inn informasjon. Også PST-sjef Jørn Holme har forklart seg som vitne i saken Krekar har anlagt mot staten. Holme var like taus som Solberg om opplysningene man har om Krekars påståtte terrorkontakter.- Det kan være slik at det er behagelig å ha et sort hull å gjemme seg i for å unngå vurdering av bevisene i retten, sa Meling og la ned påstand om at utvisningen kjennes ugyldig.

Mullah Krekar i Oslo tingrett i går, mens hans advokat, Brynjar Meling, konfererer med sin medhjelper, Mette Vistnes.