Trebro kan ikke åpnes uten forsterkninger

Flisa bru i Innlandet forblir stengt. Broen må forsterkes før den kan brukes. Den er prosjektert av samme selskap som prosjekterte Tretten bru.

Flisa bru ble åpnet i 2003. Den står i Åsnes kommune i Innlandet.

Etter brokollapsen på Tretten 15. august stengte Statens vegvesen flere trebroer. De ville undersøke dem for å være sikre på at ikke flere kunne falle ned.

Nå gjør Veivesenet det klart at de ikke kan være sikre på at det ikke kan skje med Flisa bru, slik den står i dag.

– Konklusjonen for Flisa bru er at den ikke kan åpnes for trafikk før det er gjennomført forsterkningstiltak. Innlandet fylkeskommune støtter denne vurderingen, og starter som vegeier umiddelbart arbeidet med å prosjektere og etter hvert gjennomføre forsterkningstiltak, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Svakhet i knutepunkter: Har skjøter nær knutepunktene

Overfor Aftenposten utdyper Eiterjord at det er overgangen mellom brodekket og det såkalte fagverket – de skrå stagene – på siden av broen som er utfordringen.

Når det blåser fra siden og inn i fagverket, skal kreftene forflytte og fordele seg ned i brodekket. Slik unngår man at kreftene blir for store på ett sted.

Det skjer gjennom knutepunktene, der det skrå fagverket er festet til de langsgående trebjelkene. Disse kalles undergurt.

En teori for hva som skjedde på Tretten bru, er svakheter nettopp ved disse knutepunktene. Bilder fra Tretten viser at undergurten var skjøtet sammen ved knutepunktene.

En lignende skjøt finner Aftenposten på Flisa bru. Å beregne krefter i slike knutepunkter der det også er plassert en skjøt, er vanskelig.

Bilder av Flisa bru viser knutepunkter og skjøter.

– Vi ser en skjøt nær knutepunktene her også. Det er jo en teori om hva som kan ha vært problemet med Tretten bru. Ser dere også skjøter i brodekket ved knutepunktene?

– Ja, vi ser at det er skjøtepunkter i nærheten av knutepunktene. Men jeg vil ikke spekulere i dette. Vi har konstatert at det er sånn her. Dette er en krevende jobb, da broen er eldre og vi har måttet beregne på nytt. Da ser vi at man ikke har tatt godt nok hensyn til vindkrefter i konstruksjonen, sier Eiterjord.

Han understreker at hans mandat er å se på de stengte broene, og ikke Tretten bru. Den vil han ikke si noe om.

– Flisa bru er også stengt for gående. Betyr det at det ikke har med lasten å gjøre, men med konstruksjonen?

– Det er konstruksjonen i seg selv, bekrefter Eiterjord.

– Kan den dette ned?

– Det er å ta sterkt i. Det vi har funnet ut er at det må gjøres forsterkninger for at den skal være forsvarlig for trafikk.

Slik så Tretten bru ut etter kollapsen 15. august.

Flisa bru var Tretten brus «forløper»

Flisa bru åpnet 2003. Den er regnet som verdens lengste trebro.

Den ble prosjektert av Norconsult, det samme selskapet som prosjekterte Tretten bru. Noen av de samme fagfolkene har vært involvert i broene.

I en artikkel skrevet av ingeniørene som prosjekterte Tretten bru, peker de på erfaringene fra Flisa.

«På mange måter hadde de to gamle broene mye til felles», skrev ingeniørene.

Det var erfaringene fra Flisa, der man brukte eksisterende og eldre fundamenter, som gjorde at man bygde en lignende bro på Tretten, skrev ingeniørene.

Nå er det imidlertid klart at heller ikke Flisa bru holder mål slik den er i dag.

– Innlandet fylkeskommune vil gjennomføre de forsterkingstiltakene som Statens vegvesen anbefaler, slik at Flisa bru etter hvert kan åpnes for trafikk igjen. Veivesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning broen tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalingen om å forsterke broen. Dette er viktig for at det skal være trygt å sette trafikk på broen igjen, sier Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.