Norge

Saken om Klomsæts bevilling til Høyesterett

Sigurd Klomsæt og hans advokat John Christian Elden tar spørsmålet om hans advokatbevilling videre til Høyesterett. Borgarting lagmannsrett har avvist Klomsæts anke.

  • Ntb

Klomsæt og hans advokat John Christian Elden ba lagmannsretten oppheve avgjørelsen om at han skulle fratas bevillingen i august.

— Vi synes det er uheldig at lagmannsretten av formelle grunner mener at de ikke kan behandle saken, og vil be Høyesterett avgjøre dette. Avgjørelsen er så viktig både for Klomsæt og hans klienter at vi mener lagmannsretten må se på realiteten, sier John Christian Elden til NTB.

Les hele saken med abonnement