Norge

Nå blir det mer utenlandsk ost og kjøtt

Stortinget godkjente tirsdag en avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer. Norges Bondelag mener avtalen er ubalansert og ikke til gunst for norske bønder.

Norsk ost, som Jarlsberg, får stadig mer utfordring fra utlandet. ARKIVFOTO: STIG B. HANSEN

Norges Bondelag er særlig bekymret over at avtalen åpner for økt import av ost og kjøtt. Kvoten av ost øker fra 4.500 tonn i dag til 7.200 tonn. Ifølge Bondelaget tilsvarer dette 27 millioner liter melk eller om lag 250 melkebruk.

Avtalen åpner også for en importkvote på 900 tonn storfekjøtt, 800 tonn kyllingkjøtt og 600 tonn svinekjøtt. Disse kvotene blir en del av en eventuell ny WTO-avtale.

Norge har på sin side fått eksportkvoter til EU blant annet av vegetabilsk olje, bær, hunde— og kattemat og juletrær.

— Avtalen bidrar til å forverre situasjonen fordi importen fra EU nå er sju ganger større enn eksporten fra Norge til EU, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Men kravet hans om at Stortinget burde si nei til avtalen førte ikke frem.

I en kort debatt om saken ble det understreket fra alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet at importvernet er, og fortsatt skal være, en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) understreket at avtalen ligger innenfor rammene av regjeringens målsettinger med jordbrukspolitikken.

Les også

  1. Vil at folk skal kjøpe dyrere mat

  2. Norge har Europas dyreste matvarer