Norge

70 prosent av alle nye koronatilfeller i Oslo

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er mer bekymret for smittesituasjonen i Oslo enn resten av landet, men mener kommunen har god kontroll på smitteutviklingen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo skiller seg ut i smitteutviklingen i Norge. Av 59 nye smittetilfeller i Norge i løpet av de første fem dagene i juni, var 41 i Oslo.

  • NTB-Eirik Husøy

Smitteutviklingen i Norge fortsetter å gå nedover. Til tross for at den gradvise gjenåpningen av samfunnet har pågått i rundt syv uker, er det nesten ingen nye smittetilfeller. Men i Oslo er utflatningen av smittekurven flatere enn i resten av Norge.

I to bydeler i Oslo, Søndre Nordstrand og Alna, er smittetallene spesielt høye. Søndre Nordstrand har alene rundt 25 prosent av nye smittetilfeller – i hele Norge.

Vil ha kontroll

Prøvetakingsstasjon av korona Covid-19-viruset utenfor Aker Sykehus i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi er mer bekymret for Oslo enn resten av landet, på den måten at vi helt fra starten har sett at Oslo har mer smitte per innbygger enn andre deler av landet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til NTB.

Samtidig er det såpass lave tall at det er håndterlig for Oslo kommune, og Nakstad mener de gjør en god jobb i hovedstaden. Bydelene og bydelsoverlegene har god oversikt over situasjonen i hver bydel.

– Men vi ønsker jo at man skal få kontroll på smittesituasjonen også i disse bydelene, sånn at tiltak som gjelder hele byen, blir mindre nødvendige.

Smitteøkning kartlagt

Det er ikke snakk om noe nytt utbrudd, forsikrer Nakstad.

– Det har vært en nedgang i hele Norge, også i bydelene i Oslo. Men vi ser at det ikke har gått ned like mye de siste ukene i de tettest befolkede bydelene i Oslo som i resten av landet, sier Nakstad.

De berørte bydelene følger opp dette på vanlig måte, ifølge Oslo kommune. Kommunen sier de har kartlagt en smitteøkning som har kommet de siste dagene.

– De siste dagene har vi hatt et par hendelser innenfor få husstander som gjør at vi har fått en liten økning. I absolutte tall er dette ikke signifikante endringer, sier medisinsk fagsjef Johan Ludvig Torper i Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.

Større nedgang i Viken

Nakstad sier det er som ventet at smittetallene går saktere ned i tett befolkede områder. Den samme utviklingen har man også sett i andre land.

I mai hadde Viken og Oslo nesten like høye smittetall, henholdsvis 239 og 214, men Viken ser ut til å ha fått mye bedre kontroll enn Oslo med bare 10 smittetilfeller så langt i juni.

– Der folk bor tett, lever tett og også er tettere på hverandre ute i det offentlige rom, for eksempel på T-baner og andre ting, så tar det lenger tid å få kontroll på smitte, sier Nakstad.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset