Norge

Vedum angriper «grønnvasking» og symbolsk klimapolitikk

Regjeringen fører en moralistisk klimapolitikk som straffer folk med dårlig råd og gjør dem til klimasyndere, mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum angrep regjeringens klimapolitikk i sin tale til partiets landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

Samtidig med at tusener av skoleelever demonstrerte for mer aktiv klimapolitikk i Oslo, angrep Vedum både avgiftsinnretningen i elbilpolitikken, økt elavgift, skogvern og restriksjoner på bruk av myr i matproduksjon.

– Vi har vært veldig kritisk til deler av det regjeringen har gjort. De som pendler langt til jobb, skal betale mer i skatt – det er grønnvasking! De pendler den veien uansett, men skal straffes for det, sa Sp-lederen i sin tale til partiets landsmøte på Hamar fredag.

– Det er symbolpolitikk og ekstremt ødeleggende for alle oss som ønsker å ha en praktisk og jordnær klimapolitikk som faktisk virker.

  • Er du en ekte Sp-velger? Ta testen her?

Elbil-suksess

Regjeringen holder fram omstillingen av den norske bilparken som en gigantisk klimasuksess, og Vedum påpeker overfor NTB at også Sp støtter omleggingen.

– Men det vi har vært imot, er å straffe dem som ikke har råd til å kjøpe seg elbil. Det er der vi har krasjet med regjeringen nå. Når de økte avgiftene på drivstoff mer på ett år enn på åtte rødgrønne år, er det ikke et klimatiltak, men for å få inn penger.

Ifølge Vedum gir regjeringen de som fører en «dekadent livsstil» med helgeturer til London og har råd til Tesla, definisjonsmakten i klimapolitikken.

– Hvis det blir klimapolitikken, bommer klimapolitikken fullstendig, sa han.

«Skogen er gullet»

Sp-lederen etterlyser «de konkrete gode grepene som virker», i klimapolitikken og lister opp et CO2-fond for transport, mer aktiv forvaltning av norsk skog og fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel.

Sp-landsmøtet skal i helgen ta stilling til en egen klimaresolusjon. Sentralt står et krav om en mer aktiv skogpolitikk, og Vedum angrep fredag regjeringens planer for å verne 10 prosent av norsk skog «uten konsekvensutredning».

– Opptaket av CO2 i skog faller litt hvert år, på grunn av mindre aktiv skogpolitikk. Ifølge statens egne tall vil opptaket av CO2 i skog falle med 5 millioner tonn fra 2010 til 2030. Samlet utslipp fra norsk personbilpark 4,8 millioner tonn årlig, sa han.

Samtidig er det sprik internt i Senterpartiet i klimapolitikken.

«Feilslutning»

Et utvalg ledet av nestleder Ola Borten Moe skriver at det er en feilslutning at Norge må stanse med oljeproduksjon av hensyn til klimaet. Sentralstyret grep inn og modererte kapitlet om norsk olje- og gassproduksjon.

– Folk i ditt eget parti mener det er en feilslutning å snakke om å avvikle norsk olje- og gassnæring? Er du enig i det?

– Vi tar ut den setningen, fordi den blir bevisst misforstått. Det er hele sentralstyret enig om, sier Vedum.

– Så ønsker vi å ha en forutsigbarhet i politikken. Målet er å fase ut fossile energikilder. Men olje- og gassnæringen er norske største. Hvis vi ensidig gjør grep i Norge, er det bare å flytte næringen ut av landet. Det mener vi vil være uklokt.

Sp-veteran Per Olaf Lundteigens grønne strategi innebærer å bruke politiske virkemidler – en aktiv næringspolitikk – til å vri ressurser og penger fra oljeindustrien over til blant skogen og treforedlingsindustrien.

– Vi må trappe ned oljeinvesteringene over tid. Vi er nød til å redusere oljeaktiviteten ut fra klimahensyn og ut fra et næringsperspektiv for å få flere bein å stå på, sa han til Aftenposten denne uken.

Les mer om

  1. Senterpartiets landsmøte
  2. Politikk
  3. Senterpartiet (Sp)
  4. Trygve Slagsvold Vedum