Over 40 er i karantene etter at én helsetopp fikk fritak: – Forstår at folk stiller spørsmål, sier helsedirektør Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog, som nå er i karantene, bekrefter at Geir Stene-Larsen ble kalt hjem fra Spania-ferie for å bistå i ledelsen av Helsedirektoratet mandag. Bare i Helsedirektoratet er 39 nå i karantene.

– Jeg beklager det som har skjedd, men det var et unntak jeg måtte ta stilling til der og da, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Lørdag ble blant andre helsedirektør Bjørn Guldvog og sjef for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg satt i karantene. De kan ikke gå på arbeid sitt på fjorten dager, men de kan jobbe hjemmefra.

I Helsedirektoratet alene er 36 interne og tre eksterne satt i karantene. I Helse- og omsorgsdepartementet er minst fire i karantene. I tillegg er to i Folkehelseinstituttet og noen journalister også satt i karantene.

- Geir Stene-Larsen ble hentet hjem fra ferie i Spania fordi det skjedde store endringer i Norge, sier Bjørn Guldvog til Aftenposten.

– Vi forsto at epidemien gikk inn i en annen fase, sier Guldvog.

Stene-Larsen kom hjem tirsdag og var på arbeid fra tirsdag ettermiddag frem til og med fredag.

Helseminister Bent Høie, helsedirektør Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på vei til pressekonferanse i regjeringskvartalet 11. mars. Mannen i midten er den koronasmittede assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.
Geir Stene-Larsen ble hentet hjem fra ferie i Spania for å bistå Helsedirektoratet denne uken. Han slapp karantene. Nå er minst 40 andre i karantene etter at Stene-Larsen har testet positivt på korona-test.

– Torsdag ble det kjent at det var karantene for personer fra Spania. Hva skjedde med Geir Stene -Larsen?

– Da vi hadde innført karantene, gjaldt den 14 dager tilbakevirkende. For to av våre ledere ble det fattet unntak fra forbudet for eget nøkkelpersonell for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Den andre, Johan Torgersen, hadde vært i USA, svarer Guldvog. Torgersen er ikke smittet med koronaviruset.

Etter helsemyndighetenes retningslinjer er man et «mistenkt tilfelle» hvis man har oppholdt seg i et rom med en bekreftet korona-smittet i mer enn 15 minutter med mindre enn to meters avstand.

– Hvorfor slapp de to fremtredende lederne i Helsedirektoratet karantene?

– I karantenereglene gis virksomhetsledere adgang til å gi unntak for nøkkelpersoner som har en særlig kritisk samfunnsfunksjon, svarer helsedirektøren. Mot slutten av uken skulle Helsedirektoratet sørge for at det ble gjennomført store endringer. Jeg diskuterte både med mine ledere og Helse – og omsorgsdepartementet om det var klokt å gjøre unntak for disse to, presiserer Guldvog.

To av de viktigste direktørene i norsk helsevesen, for henholdsvis Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er nå i 14 dagers karantene.

To Helsedirektoratsjefer slapp karantene

Guldvog sier at både Johan Torgersen og Geir Stene-Larsen hadde to svært sentrale roller.

– Det var spesielt på dette tidspunktet, etter at vi hadde iverksatt de kraftfulle tiltakene etter smittevernloven og helseberedskapsloven, svært avgjørende at vi hadde en sterk gjennomføringsorganisasjon, sier helsedirektøren.

– Etter det Aftenposten kjenner til, var det torsdag en intens diskusjon i Helsedirektoratet om Stene-Larsen skulle unntas fra rådet om 14 dagers karantene med tilbakevirkende kraft fra alle som hadde vært på reise utenfor Norden. Stemmer det?

– Det er jeg blitt kjent med i ettertid.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen har vært i USA. Også han slapp karantene. Han er nå testet og har ikke smitte.

– Var det riktig å unnta disse to fra karantene?

– Det tror jeg ettertiden vil ha ulike oppfatninger om. Jeg forstår at dere stiller spørsmålet. Resultatet er beklagelig, men det hadde vært en katastrofe om Helsedirektoratet ikke kunne klare å levere på oppfølgingen til samfunnet etter torsdag. Det er viktig å understreke at de ikke var omfattet av karantenereglene før torsdag kl. 18, sier Guldvog.

– Helsepersonell har gått på jobb med smitte både på Ullevål sykehus og Ahus. Nå er ledelsen i helsevesenet i karantene. Hvordan skal vanlige folk forstå at det er viktig med karantene når helsevesenet selv utsetter andre for smitte?

– Dette viser hvor alvorlig dette med karantene er. Det har vært riktig å innføre en karantene med tilbakevirkende kraft. Jeg beklager det som har skjedd, men det var et unntak jeg måtte ta stilling til der og da.

– Mange i Helsedirektoratet er i karantene. Det er også journalister som dekket pressekonferanser der Stene-Larsen var til stede. Hva er din kommentar til det?

– Igjen, dette viser hvor enormt viktig det er med strenge tiltak. Men jeg forstår at folk stiller spørsmål ved beslutningene vi tok.