Øvelsen Cold Response er avlyst. Fortsatt holdes 6000–7000 soldater ute i telt.

Tusenvis av utenlandske og norske soldater er flyttet ut av områdene der øvelsen Cold Reponse skulle holdes. Men inntil videre får de ikke slippe inn i egne militærleirer.

Norske soldater fra Telemark bataljon planlegger en angrepsoperasjon under storøvelsen Cold Response i Troms, før øvelsen ble avlyst.

Forsvaret vurderte fredag ettermiddag hvordan 6000–7000 soldater skal sluses tilbake til militærleirer og sine hjemland. Flere av dem har vært i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte ute i felten.

Alle har vært ute i felten i mange dager for å forberede seg på storøvelsen Cold Response. Rundt 10.000 av dem skulle etter planen delta i en en ukes lang stridsøvelse fra 12. til 18. mars.

Torsdag ettermiddag var tusenvis av soldater flyttet til Mauken, Blåtind og Setermoen skytefelt i Troms. Dette er områder som Forsvaret kontrollerer. De venter på at man finner en trygg måte å sluses dem inn i leirer på.

Les også

Øvelse Cold Response avlyses

Soldater frustert over mangel på informasjon

Soldater fra avdelingene som fortsatt befinner seg ute i felten, har via foreldre gitt uttrykk for betydelig frustrasjon over manglende informasjon.

Slik kommenterer oberstløytnant Per Espen Strande i Hærens stab dette:

– Vi må forholde oss til føringer som kommer fra egen ledelse. Behovet for informasjon er uuttømmelig. Vi er mange som kjenner på behovet for informasjon, og det er neppe annerledes for dem som er ute i felten.

16.000 soldater fra ti land var påmeldt til øvelsen Cold Response i Troms og Finnmark. Mange ble strøket fra listen under forberedelse til øvelsen. Rundt 10.000 var fortsatt påmeldt og forberedte øvelsen i Norge da den ble avlyst. Dette bildet er tatt før avlysingen, i Orkanger.

Utenlandske kan bli holdt utenfor norske lerier

Ifølge Per Espen Strande byr det på en massiv logistikkoperasjon å sørge for at returen til leirene foregår på en kontrollert måte.

– Dette må skje slik at at vi unngår smittespredning til det sivile samfunnet eller til andre avdelinger som har vært ute i felten, sier Strande.

Vil samtlige soldater gjennomgå en legesjekk?

– Det vil fagmedisinen avgjøre. Vi vil følge retninglinsjer fra egen militær ekspertise, Folkehelseinstituttet og kommunal helsetjeneste, sier Strande.

Om utenlandske soldater sier han:

– Vi prøver vi å finne egne løsninger slik at allierte soldater kan sendes direkte fra øvingsområdet og hjem.

Ti nasjoner var påmeldt til Cold Response.

Soldater fra US Marines under forbefredelse til øvelsen Cold Response. Flere hundre soldater fra US Marines har Setermoen i Troms som fast treningsbase. Nå skal de sluses hit etter at Cold Response ble avlyst.

Flere avdelinger i karantene

Hæren påpeker at soldatene fra Cold Response i utgangspunktet har vært isolert fra det sivile samfunnet i og med at de har bodd i telt ute i felten. Men det har også vært flere tilfeller der soldater har vært isolert fra andre på grunn av mistanke om koronasmitte.

– Ja, det er enkelte som har vært satt i karantene, i påvente av svar på prøver. Vi prøver også nå å holde store avdelinger fra hverandre, som et forebyggende tiltak, sier Per Espen Strande.

– Hvor mange har vært testet og har noen testete positivt?

– Det er tatt en del tester, uten at jeg vet akkurat hvor mange. Så langt (fredag ettermiddag, red. anm.) er det kun ett bekreftet smittetilfelle i Hæren, nemlig en soldat inne i Skjold leir torsdag i forrige uke, sier Strande.

Fra Forsvarets operative hovedkvarter får Aftenposten opplyst at karantenen for 1300 personer i Skjold leir er opphevet. Dette fordi man fant ut av smittekilden. I dag er 100 personer her berørt av karantenen.

Soldater fra US Marines under forbefredelse til øvelsen Cold Response. Flere hundre soldater fra US Marines har Setermoen i Troms som fast treningsbase. Nå skal de sluses hit etter at Cold Response ble avlyst.