Vil overbevise retten om at Behring Breivik må i fengsel

Både bistandsadvokatene og Anders Behring Breiviks forsvarere vil føre vitner som kan underbygge at 33-åringen var tilregnelig da han drepte 77 personer 22. juli i fjor.

Neste uke skal de tre koordinerende bistandsadvokatene Siv Hallgren, Frode Elgesem og Mette Yvonne Larsen (bak) møte de andre bistandsadvokatene for å diskutere hvem de skal føre som vitner i rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik. Her fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett i november i fjor.

— For mine klienter er noe av det viktigste at Behring Breivik blir vurdert tilregnelig, og dømmes til fengsel eller forvaring, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Syv dager av rettssaken mot Anders Behring Breivik er satt av til bevisførsel fra hans forsvarer og de pårørende, etterlatte og fornærmedes bistandsadvokater.

Bistandsadvokatene sier nå de vil føre egne vitner som kan være med på å bevise at han kan dømmes til fengsel eller forvaring.

— Mine klienter vil unngå at Behring Breivik etter tre års opphold i psykiatrisk institusjon kan be om at han årlig får prøvd saken sin, sier Larsen.

Les også

AUF-lederen kan bli stevnet som vitne

Dersom den terrortiltalte 33-åringen blir vurdert strafferettslig utilregnelig av retten, dømmes han til overføring på tvungent psykisk helsevern, og vil da få muligheten til nettopp dette.

Tilregnelighet

Siden 22. juli har Behring Breivik sittet i overkant av 200 timer i avhør hos politiet. Under bistandsadvokatenes bevisførsel vil de ha personene som har sittet og avhørt ham til vitneboksen.

— Det vil være aktuelt for oss å føre vitner som kan kaste lys over spørsmålet om tilregnelighet. I den anledning vil det være naturlig å trekke inn blant andre avhørslederen i politiet og flere av de sentrale avhørerne som har pratet med ham i timevis for å høre deres oppfatning av ham, sier Larsen.

Politiet vil ikke kommentere saken fordi de ikke har mottatt noen stevning.

Larsen sier de også vil vurdere å føre vitner som kan ha en annen tilnærming til hvordan Behring Breivik skal forstås, for eksempel psykologer.

Helsepersonell som vitner

Den 33 år gamle tiltalte mener, ifølge forsvarer Geir Lippestad, at han selv er tilregnelig og har et klart ønske om å bli dømt tilregnelig. Forsvarernes bevisoppgave vil neste uke bli sendt til Oslo tingrett. Lippestad sier at vitnelisten og bevisoppgaven er utarbeidet i samarbeid med hans klient.

Etter det Aftenposten erfarer vil bevisoppgaven til forsvarerne inneholde mellom 30 og 40 navn.

- Vi vil ta inn vitner som kan si litt om metodene som er brukt i den første sakkyndigrapporten, og vi vil også ta inn vitner fra helseapparatet som har behandlet ham og møtt ham over tid, og som kan si litt om hvordan de oppfatter ham, sier Lippestad.

I den såkalte bevisoppgaven fra påtalemyndigheten som kom i forrige uke, går det frem at det er satt av tre dager til rettspsykiatrien.

Åpner for flere

De fire rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne som har vurdert hans mentale helse og spørsmålet om tilregnelighet vil da bli ført som vitner.

Les også

Behring Breivik har gjort ny intervjuavtale

Også Randi Rosenquist, som er spesialist i psykiatri, vil bli ført som vitne disse dagene fordi hun har møtt Behring Breivik som ansatt ved Ila fengsel og gjort en vurdering av ham på oppdrag fra fengselsdirektøren.Svein Holden, statsadvokat og en av aktorene i rettssaken, sier det også for dem vil være aktuelt å føre ytterligere vitner rundt tilregnelighetsspørsmålet.

— I vår bevisoppgave har vi tatt et forbehold om å føre ytterligere vitner. Før erklæringen til de to sist oppnevnte sakkyndige foreligger 10. april, er det imidlertid umulig å siom det er behov for bevisførsel utover det somallerede er varslet. Det er først når vi har studert hvordan den nye erklæringen forholder seg til kritikken som rammet den første erklæringen, at vi kan ta stilling tilom det er nødvendig å stevne flere vitner, sier Holden.

Rettssaken mot Behring Breivik begynner 16. april i Oslo tingrett.