8 av 10 sykepleiere er redde for å smitte de eldre på sykehjemmet

I en fersk undersøkelse forteller frustrerte sykepleiere om mangel på smittevernutstyr og frykt for at smitten skal spre seg mellom avdelingene.

Sykepleier Tarjei Hansen Marker ved Lillohjemmet opplever at sykehjemmet har kontroll, men sier alle ansatte engster seg for å bringe smitte inn døren.

– Jeg er redd for at jeg blir en potensiell bøddel dersom jeg blir smittet.

Det skriver én av de 3800 sykepleierne som har svart på en landsdekkende undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort på vegne av Aftenposten.

Flere sykehjem er hardt rammet av koronaviruset. På flere steder er det de ansatte som har tatt med seg smitten inn på sykehjemmet.

I den ferske undersøkelsen svarer 78 prosent av sykepleierne at de har vært redde for å overføre koronasmitte til beboerne. Én av fem sier de har vært redde for dette hver eneste dag.

– Ingen ønsker å være i den situasjonen

Sykepleier Tarjei Hansen Marker jobber på Lillohjemmet i Oslo og er hovedtillitsvalgt i sykehjemsetaten. Han forstår at mange kolleger er redde for å smitte beboere.

– Det er besøksforbud. Hvis smitte kommer inn på jobb, er det ansatte som har tatt den med inn. Ingen ønsker å være i den situasjonen.

Ved Lillohjemmet testet én av de ansatte tidlig positivt for covid-19. Beboere ble isolert i en egen avdeling, og de ansatte satt i karantene. Resultatet var at ingen flere ble smittet. Av hensyn til pasientene tar TarjeiHansen Marker forholdsregler også privat.

– Jeg tenker mye på hva jeg gjør på fritiden. Jeg prøver å unngå å ta bussen, handler færre ganger og har ikke møtt venner siden 12. mars, sier han.

Melder om for dårlig smittevern

Aftenposten har bedt sykepleierne karakterisere smittevernberedskapen på sykehjemmet de jobber på.

Tusen sykepleiere, både i hjemmetjenesten og på sykehjem, skrev inn egne kommentarer i undersøkelsen. De beskriver det som svært varierende hvor godt forberedt sykehjemmene var på pandemien.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, og tillitsvalgt Tarjei Hansen Marker mener det er belastende for sykepleiere å jobbe på sykehjem under koronakrisen.

Mens noen mener beredskapen er god, er andre svært kritiske. Flere peker på usikkerhet og manglende rutiner da koronaviruset brøt ut:

– I begynnelsen av denne perioden var det mye kaos og lite informasjon. Rutiner var ikke på plass. Dermed var det mye redsel og konflikter.

– Dårlig forberedt! Hadde i begynnelsen ei pakke med munnbind og to pakker stellefrakker på deling i kommunen. De som var engstelige og ønsket beskyttelse både for egen og pasientens skyld, ble nærmest latterliggjort. Da ble raskt alternativet å sykmelde seg.

– Katastrofalt lite lager. Vi må spare på smitteutstyr i andre tilfeller av smitte slik som mistanke om norovirus og oppkast. Vi utsetter oss selv for smitte.

– Hele ledelsen er i karantene. Personalet føler seg utrygg da de ikke har fått opplæring om smittevern.

Totalt svarer drøyt 16 prosent at de synes smittevernberedskapen på sykehjemmet er dårlig eller svært dårlig. Nær 30 prosent mener den er tilstrekkelig.

Flertallet er imidlertid fornøyd og melder om detaljerte beredskapsplaner, gode rutiner og opplæring i smittevernrutiner. 55 prosent svarer at de synes smittevernberedskapen på sykehjemmet er god eller svært god.

Må bruke engangsutstyr flere ganger

Mange av sykepleierne forteller om mangel på smittevernutstyr, og at de må prioritere mellom pasientene. De uttrykker bekymring og frustrasjon over det de opplever på vakt.

Én beskriver at de har fått instrukser om at engangs-smittevernfrakker må brukes flere ganger gjennom vakten, også der det er påvist koronasmitte.

– Vi har instrukser om at alle får ett munnbind pr. vakt som skal gjenbrukes og oppbevares i egen lomme mellom hvert bruk, skriver hun.

I de frie kommentarene er det et gjennomgående tema at retningslinjene har vært vanskelige å forstå. Samt at sykepleiere har vært utsatt for smitte og dermed risikert å smitte beboerne.

– Redd jeg blir en potensiell bøddel

Mange er bekymret over smitte på tvers, at flere avdelinger deler kjøkken og skyllerom, og at dette medfører smittefare selv om man prøver holde smittede og ikke-smittede beboere adskilt.

Flere beskriver også at de jobber ved flere avdelinger. En som vanligvis jobber på en korttidsavdeling, sier:

– Jeg blir bedt om å jobbe på tre langtidsavdelinger på samme sykehjem flere ganger pr. uke. Det vil si at jeg kan overføre smitten videre. Jeg er redd for at jeg blir en potensiell bøddel dersom jeg blir smittet.

Helseministeren forsvarer fordeling

Flere sykepleiere nevner mangelen på munnbind og annet smittevernutstyr som en årsak til at de er redde for å smitte beboere.

Nær 15 prosent av sykepleierne sier de sjelden eller aldri bruker munnbind, selv om de pleier pasienter som har påvist eller mistenkt koronasykdom. 6 prosent bruker munnbind bare av og til i pleie av koronasyke pasienter.

Helseminister Bent Høie (H).

Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår at sykepleierne kan være redde for å overføre smitte, men at det ikke nødvendigvis er riktig å bruke smittevernutstyr bare på grunn av engstelse.

– Det er etterspørsel etter smittevernutstyr både internasjonalt og nasjonalt, og vi må benytte utstyret i tråd med FHIs råd, sier han.

70 prosent av smittevernutstyret den norske helsetjenesten har tilgjengelig i dag, går til sykehusene. Kommunene får 20 prosent, mens 10 prosent settes på lager.

Er dette riktig prioritering når 60 prosent av dødsfallene har skjedd på sykehjem?

– Vi har ikke noe religiøst forhold til denne prosentfordelingen, men det må gjøres konkrete vurderinger. Sykehusene bruker dette utstyret også til annen behandling av pasienter og til vanlig drift.

Høie viser til at kommunene kan søke om å få mer utstyr hvis det er akutt mangel.

– Like alvorlig hver eneste dag

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund er ikke overrasket over at så mange som 8 av 10 sykepleiere er redde for å smitte de eldre på sykehjemmene.

– Under hele koronaperioden har vi fått tilbakemeldinger fra sykepleiere som forteller at de er utrygge på jobb fordi de mangler smittevernutstyr, sier Larsen.

Hun sier NSF har gitt beskjed om dette til både Helsedirektoratet og helseministeren.

– Det kan virke som om det etter hvert blir normalisert at det er mangel på slikt utstyr. Men for dem som står i dette, er det like alvorlig hver eneste dag de går på vakt.