Universitetet i Oslo oppretter flere studieplasser

Etter spørsmål fra regjeringen om økt tilbud for permitterte og arbeidsledige vil Universitetet i Oslo opprette 336 studieplasser og 110 stipendiatstillinger.

Universitetet i Oslo har funnet rom for å øke antallet studenter og forskere etter at regjeringen har bedt landets utdanningsinstitusjoner om å bidra med tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av koronautbruddet.

Landets universiteter og høyskoler fikk bare en uke til å komme med forslag for å øke antall studieplasser og rekrutteringsstillinger da Kunnskapsdepartementet 24. april ba om tiltak for å møte utfordringer knyttet til virusutbruddet.

Les også

Rekordmange søkere til høyere utdanning

Innen fristen kom Universitetet i Oslo opp med 336 nye studieplasser og 110 stipendiatstillinger. Medisinsk fakultet alene tilbyr hele 40 nye studieplasser på medisin, skriver Uniforum.

Også innen farmasi, informatikk og realfag tilbyr universitet mange nye studieplasser. Dessuten tilbyr UiO å opprette 110 nye stillinger for forskere.