Norge

- Dette er uakseptabelt

Storberget kalte inn til krisemøte fredag kveld.

  • Emma Tollersrud

Klokken 20 fredag kveld satte to statsråder og sikkerhetsmyndighetene ned et krisemøte, både på grunn av at Telenors mobilnett har falt ut i hele landet og på grunn av flomkrisen i Sør-Norge.

Til stede var representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Politidirektoratet, Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, ifølge VG Nett.

— Jeg mener det er uakseptabelt at vi havner i en sånn situasjon. Derfor har jeg bedt Samf om å bistå i å kartlegge situasjonen, årsaksforholdet og hva man kan gjøre for å unngå dette. Det er helt vitalt at vi klarer å unngå situasjoner som denne, og at det tas grep, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til VG Nett.