Oslo Høyre er begeistret for omstridt moské-tilbud, men integreringsministeren fra samme parti er bekymret

Mens Oslo Høyres Øystein Sundelin mener Det Islamske Kultursenter gjør en stor innsats for barn og unge, uttrykker integreringsminister Jan Tore Sanner bekymring for menighetens overnattingstilbud.

Her er Oslo-politikerne på befaring i Det Islamske Kultursenters lokaler på Romsås i Oslo. F.v. Shala Sultani, Grorud Rødt og Sigrid Heiberg, MDG foran Øystein Sundelin (H) som er delvis skjult.

Aftenposten har avdekket at barn sover over på Det Islamske kultursenters muslimske SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker. Menighetens Oslo-avdeling ønsker å utvide overnattingstilbudet med forsamlingslokale og skolefritidsordning på Romsås. Den har allerede et stort senter på Rødtvet.

Kritikere mener bevegelsens etterskoletilbud er med på å danne parallellsamfunn og hindrer integrering.

Selv ønsker ikke Oslo-menigheten oppmerksomhet rundt overnattingen.

Både SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tatt til orde for å forby lukkede overnattings-SFO-er.

– Ingen grunn til å være blyge

Høyres Øystein Sundelin er leder av Byutviklingsutvalget. Etter at han var på besøk hos Det Islamske Kultursenter i Oslo er han begeistret for tilbudet de driver. Han uttaler til Aftenposten:

– Idretten, korps, speider og menigheter har alle ulike overnattingstilbud, både i helger og i ferier, uten at noen kritiserer dem eller stiller innholds- og rapporteringskrav.

– Det Islamske Kultursenter har nektet Aftenposten å lage reportasje og å intervjue barn og foreldre som bruker tilbudet deres, som fremstår som lukket for mange?

– Min opplevelse er at jeg og mange andre politikere har hatt relativ enkel tilgang til å møte dem for å lære om det de driver med. Mediene er blitt behandlet litt annerledes, men etter det jeg så, har de ingen grunn til å være blyge over tilbudet de gir til barn og unge. Men de hadde tjent på mer åpenhet, sier Sundelin.

Leksehjelp var på plass da politikerne kom på besøk

– Det var barn og unge, leksehjelpere og frivillige som var der da vi var på besøk en ettermiddag i forrige uke. Det var ikke noe problem for oss å prate med dem.

– Men det var ikke tegn til leksehjelp i lokalene da Utdanningsetaten utførte to uanmeldte stikkprøver i høst?

– Det var det da vi var der. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk. Dette er en menighet som gjør en stor jobb for å ta vare på barn og unge – gir dem leksehjelp og holder dem unna sentrene og gatene.

– Tilbudet er kjønnsdelt, gutter og jenter har adskilte innganger, hva synes du om det?

– Jeg har ikke lyst til å si at det er greit, men samtidig må jeg respektere at noen har en litt annen kultur og en annen religion enn jeg har.

Sundelin er kritisk til at SV går inn for forbud mot lukkede overnatting-SFO-er.

– Jeg trenger ikke å karakterisere det, men jeg får en liten frysning nedover ryggen når SV rykker ut for å forby et slikt tilbud – det er vel ikke fordi det er muslimsk?

Sanner: -Uønsket og bekymringsfull utvikling

Kunnskaps-og integreringsminiser Jan Tore Sanner (H)

Samtidig har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, også Høyre, uttrykt bekymring for slike overnattingstilbud.

I et brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som har bedt norske myndigheter om å undersøke forholdene i Det Islamske Kultursenter og deres overnattings-SFO, skriver Sanner at «opprettelse av overnattingstilbud for skolebarn slik Aftenposten avdekket, er en uønsket og bekymringsfull utvikling som kan være skadelig for integreringen».

I samarbeid med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet vil han derfor «sette ut et oppdrag» for å få mer kunnskap om ulike organisasjoners SFO-lignende aktivitetstilbud for barn og unge etter skoletid.

Statsråden konstaterer at «barna skal ha anledning til delta på fellesarenaer der det snakkes norsk».

Klagesak ruller videre til Fylkesmannen

Anken førte ikke frem for Det Islamske Kultursenter som vil utvide virksomheten i Oslo. Den 13. november var Oslo-politikerne på befaring i menighetens bygg på Romsås. F.v. Hüseyin Kara, nestleder i Det Islamske Kultursenter i Oslo svarer på spørsmål fra Line Oma (A), Sigrid Heiberg og Rasmus Reinvang (begge MDG) og Shahla Sultani fra Grorud Rødt.

I februar 2019 avslo Plan- og bygningsetaten i Oslo Det Islamske Kultursenters søknad om bruksendring. Trossamfunnet klaget på avslaget, noe som førte til at en muslimsk overnattings-SFO for første gang ble politisk behandlet i Oslo. Det skjedde i forrige uke.

Men da Byutviklingsutvalget behandlet søknaden var Ap, MDG og SV positive til å gi menigheten en midlertidig dispensasjon på tre år, under forutsetning av at fremtidig bruk av eiendommen klargjøres.

Både Høyre og Rødt mente at bruken det ble søkt om dispensasjon for, ikke avviker vesentlig fra opprinnelig planlagt bruk, men Rødt påpekte at det ikke skal gis dispensasjon for overnatting.

Menighetens klage ble avvist, men saken er ennå ikke avgjort. Neste stopp for endelig avklaring av bruksendringen er Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Les alle sakene om de muslimske overnattings-SFOene